Minister Blok wil minimale vulling reservefonds VvE verplicht stellen.

Geplaatst door Administrator (admin) op 18-06-2014
NIEUWS >> ALGEMEEN (overal)

13 juni 2014
Minister Blok wil minimale vulling reservefonds VvE verplicht stellen.
Financiering van energiebesparende maatregelen moet makkelijker worden voor  VvE’s.

Verenigingen van Eigenaren moeten volgens de wet nu al beschikken over een reservefonds voor uitgaven die betrekking hebben op groot onderhoud. Deze verplichting zal worden uitgebreid: het fonds moet voortaan jaarlijks worden gevuld met een minimaal bedrag, bijvoorbeeld een percentage van de herbouwwaarde. VvE’s die al voldoende reserveren op basis van een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP), mogen afwijken van deze verplichting. Daarnaast moet het voor VvE’s makkelijker worden om een lening te krijgen voor het nemen van onderhouds- en/of energiebesparende maatregelen. Daarbij zal worden onderzocht  of het mogelijk is te komen tot een gunstige lening met een lage rente, speciaal voor VvE’s.

Dat schrijft minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst in een brief aan de Tweede Kamer. De minister hoopt dat door deze maatregelen zal zorgen voor een beter functioneren van VvE’s en voor een beter onderhoud van de complexen. VvE Belang is nauw betrokken geweest bij de beleidsvorming en is warm voorstander van deze voorstellen.

Verplichte vulling van het reservefonds
In samenwerking met VvE Belang zijn twee onderzoeken uitgevoerd met als doel: een beter functioneren van VvE’s.

Een goed gevuld reservefonds draagt bij aan het beter functioneren van VvE’s. De minister: “Goed functionerende VvE’s hebben geen last van de maatregel waarmee het reservefonds met een minimaal bedrag wordt gevuld: zij sparen al voldoende en ze hebben een goed meerjarenonder-houdsplan. Voordeel van de maatregel is ook dat de koper van een appartement direct rekening kan houden met de juiste maandlasten. Dat voorkomt problemen in de toekomst.” De maatregel dient er dus vooral voor te zorgen dat VvE’s die nu niet of te weinig reserveren, daarin verbetering brengen. De minister ziet het dan ook als een steun in de rug voor VvE-bestuurders (en leden) die serieus invulling willen geven aan hun taken en verantwoordelijkheden. Het net lijkt zich te sluiten om de onwillige eigenaars, die niet bereid zijn hun bijdrage te leveren aan het onderhoud van hun complex.

Samenwerking tussen VvE’s
In 2013 bleek dat nogal wat mis is met het functioneren van VvE’s: een op de drie VvE’s is ‘slapend’ of functioneert slecht. Dat kan ten koste gaan van het bezit en de leefbaarheid van de buurt. VvE Belang pleit al langer voor meer samenwerking door VvE’s. Dat kan de bestuurbaarheid – en dus het functioneren – sterk verbeteren. Minister Blok deelt deze visie en geeft aan dat samenwerking op vrijwillige basis gestimuleerd kan worden door gemeenten en belangenverenigingen. VvE Belang draagt hier graag aan bij.

Lening voor de VvE
Minister Blok ziet ook een taak voor de VvE als het gaat om maatregelen die leiden tot energiebesparing en constateert dat veel VvE’s verduurzaming zien als iets wat buiten het reguliere onderhoud valt. “Bovendien is er te weinig kennis bij alle partijen omtrent de mogelijkheden van een lening voor de VvE. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de individuele leden kan ook een probleem vormen. Daardoor komt verduurzaming van VvE-bezit maar moeilijk van de grond, en dat moet veranderen. Wettelijke belemmeringen moeten uit de weg worden geruimd.” Hiertoe zal een wetsvoorstel worden uitgewerkt, wat in 2015 aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd. Tegelijkertijd zal de minister onderzoeken of het mogelijk is om een bedrag van € 35 mln in te zetten (in de vorm van gunstige leningen) voor VvE’s, die hun bezit willen verduurzamen

Update Modelreglement
Mr. Kees Oomen, directeur Organisatie & Public Affairs van VvE Belang: “We zijn blij dat de minister open staat voor onze argumenten en juichen deze beleidsvoorstellen toe. Tenslotte hebben we een gemeenschappelijk doel: goed functionerende VvE’s. Daarom is het goed dat  het ministerie ook samen betrokken partijen uit het veld wil nadenken  over een update van het Modelreglement van 2006. Een aantal delen van dat reglement zouden wellicht in de wet kunnen worden opgenomen, zodat ze gelden voor alle VvE’s. Dan hoeven niet alle splitsingsaktes aangepast te worden.”

Lees hier artikel uit de Telegraaf 13 juni 2014

Terug