Nú isoleren – met extra subsidie!

Geplaatst door Anne Westbroek (anne) op 28-05-2020
NIEUWS >> BOUWKUNDIG

SEEHDe Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE’s wordt tijdelijk verhoogd met 10 procent. Dat betekent dat u tijdelijk ongeveer 30 procent van de investeringskosten terug krijgt. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) wil daarmee woningeigenaars en VvE’s in deze coronatijden extra stimuleren om energiebesparende maatregelen uit te (laten) voeren.

U krijgt de subsidie met het verhoogde tarief als u na 1 juni a.s. een aanvraag voor energiebesparende maatregelen indient. Voorwaarde: u moet de subsidie voor dit jaar uiterlijk 31 december 2020 aanvragen.

SEEH: Procesondersteuning, energieadvies en MJOP

Uw voorstel voor energiebesparing op de agenda van de ALV? Dat is niet zo eenvoudig, weten veel bestuurders uit ervaring. Er moet veel uitgezocht worden, en het voorstel moet goed voorbereid worden. Een goede adviseur is daarbij onmisbaar. Via de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) kunt u een subsidie krijgen voor het opstellen van een energieadvies of een groen MJOP en voor procesbegeleiding. Er geldt een maximum aan de subsidie. Dat maximum wordt bepaald op basis van het aantal koopwoningen. Het maximale bedrag is nooit hoger dan € 5.400.

Hebt u al een groen MJOP? Dan hebt u waarschijnlijk geen advies nodig. U kunt dan meteen subsidie aanvragen voor het nemen van minimaal twee energiebesparende maatregelen. Die kunt u uitvoeren op het meest geschikte moment. Het gaat dan om maatregelen die genoemd zijn in de regeling en waarvoor de ALV toestemming heeft gegeven. Kijk hier vanaf 1 juni

SEEH: Uitvoeringsmaatregelen

Hebt u al een goed MJOP en een advies? Dan kunt u – ook via de SEEH - subsidie aanvragen voor het nemen van minimaal twee energiebesparende maatregelen aan het gebouw (isolatie en beglazing).

Het gaat in deze regeling nadrukkelijk om maatregelen aan de ‘schil’ van het gebouw: isolatie van dak, gevel en vloer/bodem en de vervanging van glas door hoogrendementsglas. Onder bepaalde voorwaarden komen zaken als isolerende deuren, CO2-gestuurde ventilatiesystemen, balansventilatie en waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem ook in aanmerking voor subsidie. Tijdelijk dus met 10 procent extra.

Eind 2019 zijn de voorwaarden versoepeld: voortaan hoeft niet het hele dak of de hele vloer te worden geïsoleerd. De maatregel rond glas is aangescherpt.

Zeer energiezuinig?

Gaat u meteen voor ‘zeer energiezuinig’? Dan kunt u een bonusbedrag van € 4.000 per woning krijgen voor een ‘zeer energiezuinig pakket’. Daarvoor gelden speciale voorwaarden.

Tot wanneer?

De regeling is voorlopig van kracht tot 31 december 2022. Klik hier voor de SEEH-regeling vanaf 1 juni

Aanvraag offerte energieadvies

Terug