Onderzoek kleine VvE's - Knelpunten & aanbevelingen

Geplaatst door Administrator (admin) op 15-01-2019
NIEUWS >> ALGEMEEN (overal)

Onderzoek Kleine VvE's - Vve Belang

Het onderzoek ˜Kleine VvE's" is uitgevoerd door mr. Astrid Luijk-van Veldhuizen (juriste bij VvE Belang) en mr. Claudia Siewers (secretaris Woonbron en promovenda). Zij zagen tijdens hun onderzoek dat kleine VvE's maar vooral de zeer kleine VvE's  (met twee eigenaars) met veel knelpunten te maken krijgen. Het rapport Kleine VvE's brengt die in kaart

Wet- en regelgeving niet passend

De huidige wet- en regelgeving voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's) is voor een groot deel van de VvE's niet passend. 65% van de VvE's bestaat uit (zeer) kleine verenigingen van maximaal 5 huishoudens. Voor hen is de huidige wet- en regelgeving te zwaar.

Nederland telt 125.000 VvE's, in allerlei soorten en maten. Daarvan valt 29% met 3-5 wooneenheden in de categorie kleine VvE's en 34% met 1-2 wooneenheden in de categorie zeer kleine VvE's  Met name de zeer kleine VvE komt door de huidige wet- en regelgeving geregeld in de knel. Het vervullen van de verschillende rollen in de VvE en het nemen van beslissingen is lastig als je maar met één buur bent. Zeker als de standpunten van beide buren met elkaar botsen. Je komt dan al gauw lijnrecht tegenover elkaar te staan.In een VvE is altijd een meerderheid nodig om tot een besluit te komen. Als de buurman / buurvrouw in een zeer kleine VvE niet meewerkt, is er geen andere oplossing dan niets doen. Wet- en regelgeving is hierin niet toereikend.

Er kunnen geen sancties worden opgelegd, omdat het binnen een VvE om privaat eigendom gaat. Bovendien is het niet mogelijk om onenigheid voor de rechter uit te vechten, want volgens de huidige wet- en regelgeving is er ook een meerderheid van de VvE-stemmen nodig om een zaak voor de rechter te brengen.

Modelreglement Light

VvE Belang pleit daarmee voor een versoepeling van de huidige wet- en regelgeving voor (zeer) kleine VvE's, zodat knelpunten minder grote obstakels hoeven te zijn. VvE Belang onderzoekt daarom samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken de mogelijkheden van een 'modelreglement light' een modelreglement dat op een aantal onderdelen minder zware eisen stelt.

Daarnaast adviseert VvE Belang kleine VvE's om samen te gaan met andere kleine VvE's in een koepel-VvE, om besluitvorming en mandaat te versoepelen. Er dient meer bewustwording te komen rond de VvE. Zowel de notaris als de makelaar hebben hierin een belangrijke rol. De aanschaf van een nieuwe woning is vaak het moment om je in een VvE te verdiepen en om eventuele veranderingen door te voeren.

Aanbevelingen

De opstellers van het rapport geven een aantal aanbevelingen waardoor het bestuur en beheer voor (zeer) kleine VvE's makkelijker wordt. In het VvE Magazine dat op 17 februari a.s. verschijnt, staan alle aanbevelingen. Wie aangesloten is bij VvE Belang krijgt het VvE Magazine automatisch in de brievenbus.

Terug