Persbericht - Klachtenlijn over beheerders

Geplaatst door Administrator (admin) op 30-08-2012
NIEUWS >> JURIDISCH

Oosterhout, 30-8-2012

Stichting VvE Belang  lanceert vandaag een klachtenlijn waar Vereniging van Eigenaars (VvE’s) en appartementseigenaren klachten kunnen deponeren over hun beheerder.

Oosterhout, 30 augustus 2012 - Bij onze stichting komen met regelmaat van de klok klachten binnen van aangeslotenen over problemen met hun beheerder. Uit recent onderzoek in opdracht  van het Ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt ook dat er zich onder de VvE-beheerders organisaties bevinden die als onbetrouwbaar aangemerkt kunnen worden.

Het ontbreekt in Nederland aan een centraal meldpunt waar klachten over VvE-beheerders gedeponeerd kunnen worden. Als belangenbehartiger voor VvE’s heeft  VvE Belang dan ook besloten een klachtenlijn over VvE-beheerders in het leven te roepen.

Speciaal voor deze reden heeft VvE Belang een nieuwe website geopend:www.klachtenovermijnvvebeheerder.nl en een speciaal telefoonnummer 0162 46 11 33.

VvE Belang zal de klachten inventariseren en onderzoeken door contact op te nemen met de beheerder. Op basis van hoor en wederhoor wordt getracht tot een passende oplossing van de klacht te komen.

Jaarlijks zal VvE Belang aan de branche-organisatie van VvE-Beheerders en de politiek in het kader van het functioneren van VvE’s in Nederland verslag uitbrengen over de omvang, aard en inhoud van de klachten.

Stichting VvE Belang is dé belangenbehartiger in Nederland van de VvE’s en appartementseigenaren. De stichting richt zich op de volgende domeinen: Beheer & Bestuur, Onderhoud & Bouwkunde, Opleiding & Deskundigheidsbevordering, Energie & Duurzaamheid, Financiën & Financiering en ten slotte Woon- en Leefomgeving.

Terug