Persbericht - Mr F. Visser: Pleidooi makkelijke toegankelijke rechtsgang VvE

Geplaatst door Administrator (admin) op 26-11-2012
NIEUWS >> VOORLICHTING

 “Er moet een toegankelijke, laagdrempelige rechtsgang komen voor verenigingen van eigenaren die een conflict hebben met hun leden of waar conflicten zijn tussen leden onderling. In die procedure moet veel aandacht zijn voor de inbreng van deskundigen op het gebied van het appartementsrecht.”

Stichting VvE Belang, belangenorganisatie voor appartementseigenaren, pleit al lang voor die vereenvoudiging van de rechtsgang. De organisatie vond tijdens het eerste Jaarcongres op 22 november 2012 een warm voorstander van die gedachte in mr Frank Visser, bekend van het tv-programma De Rijdende Rechter.Sterke groei

VvE Belang is blij met de uitspraken van Frank Visser. mr Kees Oomen, directeur Organisatie & Public Affairs: “Hij verwoordt ons standpunt op een prima manier. We hebben dit onderwerp al jaren geleden aangekaart bij het verantwoordelijke ministerie. De VvE is gediend met een deskundige, toegankelijke rechtsgang. Dit kan op verschillende manieren georganiseerd worden. Te vaak moeten we vaststellen dat de rechter onvoldoende kennis heeft van het appartementsrecht, terwijl hij wel over de zaak moet oordelen. Ook kunnen de kosten van een gewone procedure voor de VvE hoog zijn.

Bij VvE Belang zijn 10.000 VvE’s aangesloten en daarmee ruim 200.000 appartements-eigenaren; dit betreft 30% van alle particuliere appartementseigenaren in Nederland.
VvE Belang heeft de afgelopen jaren een gestage groei doorgemaakt en heeft haar organisatie verder geprofessionaliseerd. Bestuur en Directie zijn uitgebreid en de belangenbehartiging en de dienstverlening zijn beter gestroomlijnd.

Acties van VvE Belang

Om de groei verder te stimuleren heeft VvE Belang in 2012 veel acties ondernomen. 
Er is een klachtenlijn in het leven geroepen waar klachten over VvE Beheerders gemeld kunnen worden, VvE’s kunnen collectief energie inkopen en daarnaast is er een internetcommunity opgericht - VvE Energie Net voor vragen, discussies en informatie over enegie en duurzaamdheid, zoals o.a.zonnepanelen.
Er vindt een lobby plaats om de subsidieregeling voor zonnepanelen ook voor VvE’s open te stellen en ten slotte vindt er een gesprek met KPN plaats om spreek-luisterverbindingen in liften goedkoper te maken.

Terug