Persbericht 22-1-2014: Persoonscertificering VvE-beheer borgt kwaliteit VvE-beheerder

Geplaatst door Administrator (admin) op 23-01-2014
NIEUWS >> ALGEMEEN (overal)

Persbericht ANP 22 januari 2014

De kwaliteit van de VvE-beheerder krijgt een forse impuls door de oprichting van de Stichting Persoonscertificering VvE-beheer. Dat zegt mr. Kees Oomen, directeur Organisatie & Public Affairs van Stichting VvE Belang, en secretaris van de onlangs opgerichte Stichting Persoonscertificering VvE-beheer. “Niet alleen de kwaliteit van het beheerskantoor is belangrijk; ook de VvE-manager zélf moet aantoonbaar beschikken over de nodige kennis, kunde en ervaring. We verwachten in het voorjaar van 2014 het persoonscertificaat landelijk te kunnen presenteren.”

Doelstelling van de nieuwe stichting is het bevorderen van het kwaliteits- en opleidingsniveau van de professionele bestuurder en/of beheerder van Verenigingen van Eigenaars.Het persoonscertificaat vormt daarmee een goede aanvulling op het al langer bestaande procescertificaat voor de professionele VvE-beheerder. Dat SKW-certificaat toont aan dat het beheerskantoor aan alle voorwaarden voldoet die aan een VvE-beheerder mogen worden gesteld. Het geeft geen informatie over de kwaliteit van de individuele medewerkers. Het persoonscertificaat geeft die informatie wél.

Meer kwaliteit
Voor het afgeven van een persoonscertificaat moet een beoordelingsrichtlijn worden geschreven. De opdracht tot het schrijven van die richtlijn is inmiddels verstrekt. Medewerkers van VvE-beheerkantoren die over het certificaat willen beschikken, moeten daarvoor een examen afleggen.
Met het oprichten van deze stichting geven de initiatiefnemers gehoor aan de wens vanuit diverse organisaties om de kwaliteit van VvE-management nog verder te borgen. Ook de overheid en de politiek vragen al langer om maatregelen die de kwaliteit van VvE-managers verhogen. Dat kan ook leiden tot een beter functioneren van Verenigingen van Eigenaars en daarmee tot waardebehoud van de gebouwde omgeving.

Bestuur en doelstelling
Het stichtingsbestuur bestaat uit voorzitter Carla Philippa, secretaris mr. Kees Oomen (VvE Belang), mr. Norbert Rijssenbeek (Rijssenbeek Advocaten) en René Brinkhuijsen (bestuurslid VGM NL).
De volledige doelstelling van de stichting luidt: “Het bevorderen van het kwaliteits- en opleidingsniveau van de professionele bestuurder en/of beheerder van Verenigingen van Eigenaars en andere vastgoedgebonden verenigingen en dergelijke. Meer in het bijzonder stelt de stichting zich ten doel het ontwikkelen, promoten en in stand houden van een persoonscertificaat voor genoemde professionele bestuurder en/of beheerder. Voorts: de afgifte van persoonscertificaten aan hiervoor bedoelde personen die met goed gevolg een door de stichting goedgekeurd examen hebben afgelegd”.

Terug