SEEH-subsidie uitgebreid

Geplaatst door (malik) op 14-10-2021
NIEUWS >>

VvE’s die plannen hebben voor de aanleg van oplaadpunten voor elektrische auto’s, kunnen subsidie krijgen voor een oplaadpuntenadvies. De subsidie wordt in het kader van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) verstrekt door RVO.nl.

VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties met een eigen parkeergelegenheid kunnen subsidie aanvragen voor de advieskosten voor het aanleggen van een of meer oplaadpunten.

Let op: het gaat alleen om de advieskosten; niet om de kosten van de aanleg.

Hoe, hoeveel en wanneer?

· U kunt de subsidie aanvragen vanaf 24 januari 2022. Adviezen die na 5 oktober 2021 zijn aangevraagd, komen in aanmerking voor subsidie.

· U kunt maximaal 75 % van de kosten aan subsidie ontvangen met een maximum van € 1.500.

· De sluitingsdatum van de subsidie is 1 oktober 2023.

· Het ‘subsidieplafond’ is € 900.000. Dat betekent dat er ruimte is voor maximaal 600 subsidietrajecten.

· Voor het aanvragen van de subsidie klikt u op www.rvo.nl/seeh.

 

Brochure op vveladen.nl

Hebt u plannen voor de aanleg van laadpunten, en weet u niet waar te beginnen?

Op vveladen.nl vindt u een brochure, die is ontwikkeld door een aantal partijen waaronder VvE Belang.

 

Begeleiding bij realisatie van laadpunten

Wilt u begeleiding bij het gehele traject? Kijk dan op vvelaadloket.nl.

Het oplaadpuntenadvies is altijd maatwerk. Het wordt opgesteld in nauwe samenwerking met het VvE-bestuur en/of de technische c.q. duurzaamheidscommissie. Dit advies biedt u voldoende handvatten om het besluitvormingstraject in te gaan. Alle informatie over de begeleiding bij het hele traject vindt u op vvelaadloket.nl.

Terug