Subsidie energiebesparing eigen huis versoepeld en verlengd

Geplaatst door Michiel Simons (michiel) op 20-08-2019
NIEUWS >> ALGEMEEN (overal)

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) wordt definitief 2 september weer opengesteld. U kunt subsidie krijgen voor twee of meer grote isolatiemaatregelen aan uw complex. De SEEH voor VvE’s is verlengd tot en met 31 december 2022, en enkele voorwaarden zijn versoepeld. Hulp nodig bij het aanvragen? Bel ons!

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties stelt 84 miljoen euro beschikbaar voor het nemen van energiebesparende maatregelen. De minister: “Met goede isolatie heb je veel minder energie nodig. Dat scheelt in de energiekosten en het is een belangrijke stap richting een duurzaam gebouwde omgeving."

Waarvoor subsidie?

Er is subsidie beschikbaar voor:

· Het opstellen van een energieadvies door een gecertificeerde adviseur

· Procesbegeleiding door een deskundige adviseur

· Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) door een bouwkundige

· Het nemen van energiebesparende maatregelen aan het gebouw. Om in aanmerking te komen voor subsidie moete de VvE twee energiebesparende maatregelen nemen.

De bouwkundigen en energieadviseurs van VvE Belang zijn gecertificeerd en kunnen u bijstaan in het proces om te komen tot energiebesparende maatregelen. Die werkzaamheden komen in aanmerking voor subsidie. Let op: werkzaamheden die u zelf uitvoert, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Wijzigingen SEEH voor VvE's

De SEEH voor VvE’s (en voor woonverenigingen en wooncoöperaties) is verlengd tot en met 31 december 2022. Dit geeft de verenigingen die bezig zijn met het verduurzamen van hun gebouw ruimte om het besluitvormingsproces binnen de vereniging goed te doorlopen.

Per 15 augustus 2019 zijn een aantal voorwaarden gewijzigd. Zo zijn de voorwaarden voor dakisolatie of vloer- en bodemisolatie versoepeld. In de nieuwe regeling moet bijvoorbeeld minimaal 70% van de oppervlakte worden geïsoleerd. Dat was eerst het hele dak of de vloer/bodem. De maatregel rondom glas is aangepast en aangescherpt. Dat is in het voordeel van de VvE.

Twee maatregelen zijn uit de regeling gehaald: de energieprestatiegarantie en de maatregel douchewarmteterugwinning.

Aanvragen

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor maatregelen die zijn uitgevoerd en betaald vanaf 15 augustus 2019. U kunt uw aanvraag indienen vanaf 2 september a.s. op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daar staat meer informatie over de energiebesparende maatregelen, de voorwaarden en het aanvraagproces van de subsidie.

Hulp nodig?

Voor het aanvragen van de SEEH gelden specifieke (vaak lastige) regels,. Daardoor lukt het soms niet om de subsidie aan te vragen. Dat is jammer, want u kunt uw VvE veel geld besparen met de subsidie. Hebt u hulp nodig? Wij helpen u graag verder. Bel ons op 0162 469 120. 

Terug