Subsidie voor uw woonhuis-rijksmonument?

Geplaatst door Anne Westbroek (anne) op 24-08-2020
NIEUWS >> VOORLICHTING

Beheert uw VvE een rijksmonument dat in gebruik is als ‘woonhuis’? Voor het onderhoud en de restauratie van uw gebouw is er de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten (‘woonhuisregeling’). De regeling roept veel vragen op. VvE Belang en Vereniging Bewoond^Bewaard organiseren de online Coachingsdag Monument op donderdag 22 oktober en woensdag 28 oktober a.s. U krijgt antwoord op al uw vragen.

Misverstand: Een VvE kan de subsidie in het kader van de ‘woonhuisregeling’ niet aanvragen. Dat kan wél!

De VvE die het rijksmonument-woonhuis beheert, vormt voor de subsidieaanvraag een entiteit. Echter: iedere eigenaar moet individueel de subsidie aanvragen. Uit de vele vragen die bij VvE Belang binnenkomen, blijkt de regeling niet zo eenvoudig. Veel aanvragers geven de moed op. Dat betekent dat ze mogelijk een aardig bedrag aan subsidie mislopen.

Woonhuisregeling en Sim

Om het nog wat complexer te maken, is er ook nog de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). Die heeft alleen betrekking op de kosten voor het onderhoud van uw complex; dus niet voor restauratie.

Beheert u een rijksmonument dat oorspronkelijk een kerkgebouw, kasteel, paleis, hoofdhuis van een buitenplaats, landhuis, gebouw van liefdadigheid, molen, gemaal, agrarisch gebouw of watertoren was, maar nu een woonfunctie heeft? Dan kunt u slim gebruik maken van beide subsidieregelingen.

Voorbeeld: een klooster of een kerk (of een ander rijksmonument). Het gebouw is niet gebouwd als woonhuis. Voor het onderhoud dat in het meerjarenonderhoudsplan is opgenomen, kan de VvE een beroep doen op de Sim (onderhoud). Omdat het gebouw een woonfunctie heeft, kan het ook een beroep doen op de woonhuisregeling (onderhoud en restauratie).

Uw presentatoren

VvE Belang organiseert deze online workshop in samenwerking met de Vereniging Bewoond^Bewaard.

Deze vereniging (opgericht in 1997) ondersteunt eigenaars van woonhuis-monumenten bij het beheer en onderhoud van hun complexen.

Pieter van Traa en Eduard Haaksman, beiden bestuurslid van Bewoond^Bewaard, kennen de nieuwe regeling tot in de kleinste details. Zij waren ook betrokken bij de aanpassingen die – in het voordeel van de monumenteneigenaars – zijn aangebracht in de woonhuisregeling.

Zij geven alle informatie over de regeling.

Programma

13.30 uur: start programma

  • Woonhuisregeling en Sim
  • Woonhuisregeling en Sim: de Grote Monumentenquiz
  • tijd voor vragen
  • afsluiting

ca. 16.00 uur: einde programma.

Praktische informatie

Datum en tijd: donderdag 22 oktober - 13.30 uur.

Nodig: een pc of laptop met internetaansluiting. Vragen stellen? Dan hebt u ook een camera en microfoon op uw pc of laptop nodig.

Microsoft Teams installeren? Niet nodig: u krijgt een uitnodiging en u klikt op de link als de online workshop start.

Prijs voor deelname: € 90,- p.p.

 

Aanmelden en meer informatie: klik hier

Terug