Update: Brand door laadpalen in parkeergarages

Geplaatst door Michiel Simons (michiel) op 09-04-2020
NIEUWS >> ALGEMEEN (overal)

De angst dat laadpalen voor elektrische auto’s in ondergrondse parkeergarages tot levensgevaarlijke branden zouden leiden, is ongegrond. Dat is de uitkomt van een onderzoek naar aanleiding van de alarmerende berichten in het programma Kassa van 22 februari jl. VvE Belang stelt dat elektrische auto’s niet brandgevaarlijker zijn dan andere auto’s, ook niet bij het opladen aan een laadpaal in een parkeergarage.

Dat blijkt uit Duits onderzoek. Desondanks is het wel nodig om te komen tot goede regelgeving voor laadpalen in de parkeergarage in een appartementencomplex. Een goed advies is daarbij van groot belang. Het risico op brand is dan zeer klein.

Risico’s

VvE Belang werkt samen met Vereniging DOET (Dutch Organisation for Electric Transport). In het tv-programma Kassa van zaterdag 22 februari werd de noodklok geluid over het risico van branden die ontstaan door elektrische auto’s. In een parkeergarage zou dat tot grote problemen kunnen leiden. Accubranden zijn heel moeilijk te blussen en het is maar de vraag of de brandweer de parkeergarage wel kan betreden. Gezien het toenemende  aantal elektrische auto’s stelt Kassa dat het risico op branden steeds groter wordt. Daarbij zou ook de constructieve veiligheid van het gebouw in het geding zijn.

VvE Belang gaat ervan uit dat de Nederlandse VvE’s gezamenlijk beschikken over 300.000 à 400.000 parkeerplaatsen, gedeeltelijk in parkeergarages. Het is dus belangrijk om aandacht te besteden aan de brandveiligheid van auto’s die worden opgeladen in parkeergarages. Daarom wordt nauw samengewerkt met partijen die de nodige deskundigheid hebben als het gaat om brandveiligheid van elektrische auto’s.

Kamervragen

De Tweede Kamerleden Sandra Beckerman en Cem Laçin (beiden SP) hebben naar aanleiding van het Kassa-programma Kamervragen gesteld aan minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken). Zij vroegen onder andere waarom niet alle parkeergarages met sprinklers zijn uitgerust. De minister stelt dat de veiligheid van parkeergarages in de eerste plaats een verantwoordelijkheid is van de gemeente. Die moet bekijken in hoeverre de parkeergarage voldoet aan de eisen.

In het programma werd gemeld dat bewoners van appartementencomplexen grote risico’s liepen. Branden die ontstaan in elektrische auto’s zijn erg moeilijk te blussen. De brandweer kan de brandende auto’s moeilijk bereiken en accu’s zijn een probleem voor de brandweer.

Sprinklers

Er zijn bij de NEN-werkgroep die dit onderwerp onderzocht, geen situaties bekend waarbij een elektrische auto of laadpaal de oorzaak is geweest van een brand in een parkeergarage in Nederland.

De minister zegt dat sprinklerinstallaties in parkeergarages al vaak worden toegepast om te voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit geeft als prestatie-eis dat een brandcompartiment van een parkeergarage niet groter mag zijn dan 1000 m2. Bij parkeergarages groter dan 1000 m2 is brandcompartimentering vaak niet praktisch uitvoerbaar. Sprinklers, maar ook ventilatie, worden dan vaak toegepast als gelijkwaardige oplossing. De nieuwe NEN-norm voor de integrale brandveiligheid van parkeergarages zal de gelijkwaardige oplossingen voor parkeergarages verder normeren. Deze NEN-norm zal onderdeel worden van de landelijke bouwregelgeving en is waarschijnlijk vanaf 2021 beschikbaar.

 

Terug