Vraag van de maand: We willen zonwering plaatsen. De architect ligt dwars. Wat nu?

Geplaatst door Michiel Simons (michiel) op 22-07-2019
NIEUWS >> ALGEMEEN (overal)

In ons complex hebben de appartementen op de begane grond onvoldoende zonwering waardoor het binnen erg warm wordt. Ze hebben de ALV toestemming gevraagd voor het plaatsen van rolluiken in dezelfde kleur als de zonwering. Die hebben ze gekregen. Nu heeft de VvE een brief ontvangen van de architect. Hij eist dat de rolluiken worden verwijderd omdat ze het uiterlijk van het gebouw verminken. Wat moeten we doen?

 

In bijna elk (model-)reglement staat dat eigenaars en gebruikers van een appartementengebouw niet zonder toestemming van de ALV veranderingen mogen aanbrengen als het architectonisch uiterlij k of de constructie van het gebouw daardoor verandert. Het lijkt daardoor dat de ALV toestemming mag geven voor die wijzigingen. Maar is dat wel zo? Die zaak ligt ingewikkeld.

 

VvE en Auteurswet

De VvE beheert een privaatrechtelijke gemeenschap van goederen. Het modelreglement beheerst de rechtsverhouding tussen de bewoners onderling en tussen de bewoners en de VvE. In dat reglement is opgenomen dat de ALV toestemming moet geven voor wijzigingen.

Echter: het reglement gaat niet over rechten en plichten tegenover derden. In dit geval dus tegenover de architect. Wijziging van het architectonisch uiterlijk is onderworpen aan o.a. het auteursrecht van de architect en publiekrechtelijke voorschriften waaronder redelijke eisen van welstand, het bestemmingsplan, een bouwverordening, het Bouwbesluit etc.

De architect kan zich op grond van de Auteurswet verzetten tegen een wijziging van het architectonisch uiterlijk van het gebouw. Bijvoorbeeld als het gaat om een ‘misvorming, verminking of andere aantasting van het werk die nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de architect of aan zijn waarde in deze hoedanigheid’.

Architecten hebben zich al vaak met succes verzet tegen het aanbrengen van wijzigingen aan gebouwen die door hen ontworpen zijn. Het auteursrecht van de architect vervalt pas na 70 jaar na diens sterfdag.

De architect verzet zich. Wat nu?

De architect kan zich dus verzetten tegen een verbouwing, maar de argumenten voor en tegen zullen door de rechter van geval tot geval worden afgewogen. Hij/zij kijkt dan naar de (bouwkundige) noodzaak van de voorgenomen wijziging. De VvE moet ook aantonen dat het doel van de wijziging niet op een andere wijze kan worden bereikt. De architect moet bewijzen dat sprake is van misvorming of verminking van zijn werk.

De gang naar de rechter is tijdrovend en kostbaar. Meestal is dat niet voorzien in de bouwplanning. Misschien is er ook geen budget voor binnen de VvE.

Hebt u plannen voor een architectonische wijziging of verbouwing? Laat uw plan dan in een vroeg stadium toetsen door de architect van uw gebouw of door zijn/haar rechtsopvolgers. En natuurlijk moet de ALV ook toestemming geven. Maar dat wist u al.

Twijfelt u over de mogelijkheden voor uw complex? Bel dan met onze juridische helpdesk 0162 469 120 (voor VvE's aangesloten bij VvE Belang). 

Terug