VvE Belang bij Radar: Oneerlijke belastingregels VvE's

Geplaatst door Michiel Simons (michiel) op 10-04-2019
NIEUWS >> ALGEMEEN (overal)

Dat de fiscale regels  oneerlijk zijn voor de appartementseigenaar, wisten we al: de eigenaar betaalt belasting over geld (in het reservefonds) dat niet meer van hem is en waar hij niet bij kan. VvE Belang ageert al jarenlang tegen deze oneerlijke handelwijze van de Belastingdienst. Er is nu steun van de politiek. Op 25 maart jl. hebben enkele Tweede Kamerleden aandacht gevraagd voor die problematiek: zij stellen Kamervragen aan staatssecretaris Snel van Financiën en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

 

VvE Belang heeft de oplossing al. Er zijn drie mogelijkheden:

· Het aandeel in het vermogen van de VvE hoort bij de eigen woning en daarmee in box 1 (i.p.v. box 3);

· geef een vrijstelling van dit aandeel in het vermogen van de VvE voor de vermogenrendementsheffing;

· geef een vrijstelling ter grootte van het gedeelte dat jaarlijks verplicht gespaard wordt.

VvE Belang - Radar

Appartementseigenaars worden benadeeld door de regels van de Belastingdienst, zo bleek opnieuw tijdens een uitzending van het radioprogramma Radar. Daarin vertelde een VvE-bestuurder dat de vereniging zich keurig hield aan de regels die gelden voor het reservefonds. Daardoor liep de bijdrage van alle eigenaars fors op. Omdat die bijdrage in het reservefonds als ‘persoonlijk vermogen’ meetelt in box 3, kan de eigenaar al snel de belastingvrije grens (€ 30.360; voor echtparen/partners € 60.720) bereiken. Hij heeft immers in de meeste gevallen ook nog wat spaargeld. De bijdrage die gestort is in het reservefonds, wordt bij dat spaargeld opgeteld. (Volledigheidshalve: niet alleen het aandeel in het reservefonds moet opgeteld worden bij het vermogen in box 3, maar het aandeel in het vermogen van de VvE. Dat kan groter zijn dan alleen het aandeel in het reservefonds.) Dat is niet eerlijk, want de eigenaar kan op geen enkele manier meer over het geld beschikken: het is eigendom van de VvE. Maar hij betaalt er wél belasting over alsof het zijn eigen geld is.

VvE Belang-directeur Kees Oomen legde in die uitzending nog eens uit waarom dat oneerlijk is:  RADAR INTERVIEW

VvE - Box 3

Al sinds 2012 ageert VvE Belang tegen de regels van de Belastingdienst die oneerlijk zijn voor de appartementseigenaar: de bijdrage in het reservefonds wordt belast in box 3 (vermogen), terwijl de eigen woning wordt belast in box 1. Sinds 1 januari 2018 is elke VvE verplicht om te sparen voor toekomstig groot onderhoud. Ofwel op basis van een goed MJOP ofwel door jaarlijks 0,5 procent van de herbouwwaarde aan het reservefonds toe te voegen. Als er veel gespaard wordt, bereiken veel eigenaars al snel hun belastingvrije grens, terwijl het geld dat in het reservefonds wordt gespaard, niet meer ter vrije beschikking van de eigenaar is.

Eigenaren van grondgebonden woningen hebben dat probleem niet. Zij betalen ook belasting over hun spaargeld (boven de belastingvrije grens) maar kunnen vrij over dat spaargeld beschikken.

Politiek in actie

De protesten van VvE Belang waren tot dusver tevergeefs. Echter: recent heeft Tweede Kamerlid Helma Lodders (VVD) aangekondigd Kamervragen te stellen aan de minister. Zij zegt: "Dit is een onwenselijke situatie en het kan in sommige gevallen ook tot pijnlijke situaties leiden omdat je belasting moet betalen over geld waar je niet bij kunt."

Ook de PvdA zegt bij monde van Henk Nijboer: "We begrijpen dat het onrechtvaardig kan voelen dat je aan de ene kant verplicht spaart in een VvE en aan de andere kant wordt belast over geld waar je niet bij kunt." Het CDA heeft ook aandacht gevraagd voor de problematiek.

De oplossing volgens VvE Belang

Kees Oomen: "Er zijn enkele oplossingen voor dit probleem. De eenvoudigste is de oplossing die de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad eerder gaf: het spaartegoed is aan de eigen woning gekoppeld en hoort daarom thuis in box 1.

Je kunt ook denken aan het volledig vrijstellen van dit aandeel in het vermogen van de VvE voor de vermogenrendementsheffing of aan een vrijstelling ter grootte van het gedeelte dat jaarlijks verplicht gespaard moet worden."

 

Terug