VvE Belang: 'Help VvE's verduurzamen'

Geplaatst door Administrator (admin) op 15-01-2019
NIEUWS >> ALGEMEEN (overal)

Afgelopen weekend was er veel aandacht voor de oproep van VvE Belang. Het NOS Journaal maakte een uitzending (deze vindt u  hier) waarin de problemen van VvE's en de visie van VvE Belang aan bod kwamen. Ook NU.nl en Metronieuws besteedden aandacht aan het onderwerp. 

Het artikel is geschreven naar aanleiding van een motie die is aangenomen door de Tweede Kamer. In deze motie roept de Tweede Kamer de minister op om samen met VvE Belang de barrières voor VvE's bij verduurzaming weg te nemen.

Financiering en besluitvorming

Verenigingen van Eigenaren (VvE's) die hun woningen willen verduurzamen, worden door de huidige wet- en regelgeving gefrustreerd. Enerzijds is het door strenge regels rond besluitvorming binnen de VvE lastig om verduurzamingsinitiatieven te starten. Anderzijds wordt het VvE's niet aantrekkelijk gemaakt, door hen financiering door het Nationaal Energiebesparingsfonds en BTW-voordeel op zonnepanelen te ontnemen. Het is tijd om de noodklok te luiden. Zolang wet- en regelgeving niet wordt aangepakt en VvE's uitgesloten worden van verduurzamingssubsidies en fondsen, zijn nationale klimaat- en energiedoelstellingen volstrekt kansloos.

Nederland telt 125.000 VvE's, met daarin 1,2 miljoen woningen. Om besluiten te nemen over verbeteringen van een VvE-complex moet eerst een gekwalificeerde* meerderheid van de woningeigenaren samenkomen in een ledenvergadering. Vervolgens moet ook een gekwalificeerde* meerderheid vóór de verbeteringen stemmen. In de praktijk zie je dat initiatieven om te verduurzamen, zoals isolatie of zonnepanelen, om die reden al voortijdig sneuvelen doordat een kleine groep het laat afweten. En als ze al willen investeren in zonnepanelen, wordt dit ontmoedigd door de Belastingdienst.  De appartementseigenaar wordt niet gelijkgesteld met een eigenaar van een grondgebonden woning, omdat de appartementseigenaar handelt via de VvE.

BTW-aftrek geldt niet voor VvE's

Omdat de VvE een rechtspersoon is, krijgen appartementseigenaren niet hetzelfde voordeel van BTW-aftrek en vrijstelling van BTW-verplichtingen. Voor VvE's met minder dan 10 eigenaren zijn de obstakels nog velen malen groter. Voor deze groep zijn er ook geen financieringsmogelijkheden vanuit de markt. Zowel private partijen zoals publiek-private partijen als het Nationaal Energiebesparingsfonds (NEF) vinden de financiering voor zo'n kleine groep woningeigenaren te riskant. Kosten voor het verduurzamen van woningen in een kleine VvE komen daardoor volledig bij de VvE-leden terecht, wat niet bijdraagt aan de wil om te verduurzamen. Het gaat hierbij om een significant aantal woningen. Tweederde van de 125.000 VvE-complexen is van voor 1980 en daarvan is 75% kleiner dan tien woningen. Om het energieverbruik in stedelijk gebied terug te dringen en de energielasten te beperken zijn investeringen door kleine VvE's noodzakelijk.

Oplossingen voor VvE's

VvE Belang pleit er daarom voor dat vóór 1 juli 2019 al deze belemmeringen om te verduurzamen door de regering worden weggenomen. Zoals het afschaffen van de gekwalificeerde meerderheid die nodig is om binnen een VvE te beslissen over energiebesparende maatregelen. Als het treffen van energiebesparende maatregelen wettelijk aangemerkt wordt als 'noodzakelijk onderhoud' in plaats van verbetering' - zoals nu het geval is - kan worden volstaan met een gewone meerderheid. De fiscale behandeling moet gelijkgesteld worden aan die van particulieren: het NEF moet leningen voor verduurzamen van het complex openstellen voor VvE's met minder dan tien woningen. Daarnaast moet het NEF leningen verstrekken met een looptijd langer dan vijftien jaar. En ook de Belastingdienst moet flexibeler omgaan met regelgeving.

 

* Afhankelijk van de splitsingsakte geldt een tweederde of drievierde meerderheid. 

Terug