VvE Belang opent crowdfunding platform voor geld lenen onderhoud

Geplaatst door Administrator (admin) op 05-12-2016
NIEUWS >> ALGEMEEN (overal)

Alhoewel VvE's al sinds 2005 verplicht zijn om een reservefonds voor groot onderhoud aan te leggen, blijkt uit onderzoek dat ongeveer de helft van alle 125.000 VvE's in Nederland te weinig geld in het eigen reservefonds heeft zitten. En dat terwijl appartementseigenaren voor grote uitdagingen staan wat betreft onderhoud, renovaties en groot-onderhoud aan gemeenschappelijke delen van het gebouw.

Gezien de aard van deze financiële tekorten bij VvE's en de striktere financieringsvoorwaarden van banken - waarbij banken geen directie kredieten verstrekken aan VvE's - introduceert VvE Belang crowdfunding speciaal toegespitst op onderlinge kredietverstrekking tussen VvE's in Nederland. VvE's die geld investeren, zouden op hun beurt een hoger rendement kunnen behalen dan wanneer zij het te investeren geld op een spaarrekening laten staan.

"Met het crowdfunding platform voorziet VvE Belang in een groeiende behoefte", aldus Kees Oomen, directeur bij VvE Belang. "In Nederland zijn op dit moment geen mogelijkheden voor VvE's om een financiering aan te gaan, behalve voor energiebesparing Maar voor onderhoud bestaat de financieringsmogelijkheid niet. Op het crowdfunding platform kunnen VvE's straks onderling zowel investeren als lenen wat voor beide partijen grote voordelen oplevert."

VvE Belang schat de financieringsbehoefte van VvE's in de komende jaren op enkele honderden miljoenen. Daarnaast verwacht VvE Belang dat de leenbedragen tussen de 50.000 euro en 1 miljoen euro liggen. De looptijd van de leningen is maximaal zeven tot acht jaar tegen een rente van zo'n 4 tot 5 procent. Om in aanmerking te komen voor financiering moeten VvE's voldoen aan een kwaliteitstoets en kredietbeoordelingstoets.

Momenteel bereiden enkele VvE's zich voor op een kredietaanvraag door middel van crowdfunding. Er wordt onder andere gesproken met een VvE over de herfinanciering van een reeds bestaande schuld met een rentepercentage van ruim 7%. VvE Belang verwacht voor het einde van dit jaar met meer details te kunnen komen over waar deze pilot projecten van start zullen gaan.

Terug