VvE Energiebespaarlening ook voor VvE’s met corporatiewoningen

Geplaatst door Anne Westbroek (anne) op 14-07-2020
NIEUWS >> ENERGIELOKET

Tot 1 juli jl. was het lastig om een complex van een gemengde VvE te verduurzamen, zeker als de corporatie en de VvE het niet eens werden over de kosten. Beide partijen konden het immers meestal niet zonder de ander. Dat maakt verduurzaming van deze complexen moeilijk. Nu kan het dus wel.

De verruiming van de mogelijkheden is een gevolg van het Urgenda-vonnis. Daarin wordt bepaald dat de overheid veel meer moet doen om CO2-uitstoot en opwarming van het klimaat tegen te gaan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt 25 miljoen euro aan het Nationaal Energiebespaarfonds beschikbaar. In totaal is er nu 125 miljoen euro beschikbaar voor de lening.

Sommige woningcorporaties willen liever niet lenen. Daarom overleggen het Nationaal Energiebespaarfonds en het ministerie over de mogelijkheid van een zogenaamde opt-outregeling. De corporatie kan dan voor haar eigen financiering zorgen, en de particuliere eigenaars kunnen een lening afsluiten. Tot die regeling er is, kunnen gemengde VvE’s nu in elk geval verder met verduurzamen.

Meer weten over de VvE Energiebespaarlening? Klik hier

Terug