VvE energiebesparing: Financiering en subsidies

Geplaatst door Administrator (admin) op 28-09-2018
NIEUWS >> ALGEMEEN (overal)

Hoe kunnen we energiebesparende maatregelen nemen voor ons complex? Op een manier dat we ervan verzekerd zijn dat we de goede dingen doen op het juiste moment? En hoe betalen we die maatregelen?

Het besluit om energiebesparende maatregelen te gaan nemen, moet worden genomen in de algemene ledenvergadering. Dat geldt trouwens ook voor het besluit om een subsidie of lening aan te vragen. In uw splitsingsreglement staat wat de gekwalificeerde meerderheid voor úw VvE inhoudt.

VvE Belang zet de mogelijkheden van financiering voor u op een rij. Van een eenmalige bijdrage tot een lening en de aanvraag van subsidie.

Eenmalige bijdrage

Als uw leden er warmpjes bij zitten, kunt u voorstellen om een eenmalige bijdrage te geven voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Als het om een maatregel gaat waarvan iedereen direct profijt heeft, zal dat misschien wel lukken. Grote bedragen voor maatregelen die minder tot de verbeelding spreken, hebben minder kans van slagen.

Vanzelfsprekend hebt u voor zo’n besluit nog steeds een gekwalificeerde meerderheid nodig.

Het reservefonds

De meest voor de hand liggende mogelijkheid is natuurlijk: betaling uit het reservefonds (na toestemming van de ledenvergadering). De meeste VvE’s sparen wel voor onderhoud van het gebouw, maar niet voor duurzaamheidsmaatregelen. Is uw reservefonds extreem goed gevuld? Dan is het een goed idee om de maatregelen te betalen uit het reservefonds. Op de bank levert uw geld nauwelijks rente op en de eigenaren betalen belasting in box 3 over hun aandeel in het reservefonds.

Meer informatie over het reservefonds.

Elke VvE is wettelijk verplicht om een reservefonds te hebben voor het onderhoud van het complex. Sinds 1 januari 2018 is de VvE – op grond van de Wet verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaars – verplicht om elk jaar een minimumbedrag te sparen in het reservefonds. Het verstandigst is om dat te doen op basis van een goed meerjarenonderhoudsplan, dat u elke vijf jaar actualiseert. Hebt u geen MJOP en laat u er ook geen maken? Dan geldt de vuistregel van 0,5 procent van de herbouwwaarde van uw complex. Dat bedrag moet u dus elk jaar toevoegen aan het reservefonds. Let op: herbouwwaarde is niet hetzelfde als de marktwaarde! Meer informatie over taxatie van de herbouwwaarde (taxatieservice VvE Belang).

Er zijn twee uitzonderingen op de verplichting om te sparen:

  • De eigenaren gaan akkoord met een bankgarantie. De bank stort de bijdragen en verhaalt ze vervolgens op de eigenaar.
  • 80 procent van alle eigenaren ziet af van sparen. Dat betekent dat per keer betaald moet worden voor onderhoud. Voor kleine VvE’s kan dit een efficiënte oplossing zijn.

De VvE Energiebespaarlening

Het voordeel van deze lening is dat u direct maatregelen kunt nemen waarvan alle bewoners dan ook meteen profijt hebben. U hoeft niet eerst te sparen.

De VvE Energiebespaarlening wordt verstrekt vanuit het Nationaal Energiebespaarfonds. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) is uitvoerder van de regeling. Het fonds wordt gevuld door het rijk en enkele banken. Zoals de naam al aangeeft, is de lening bedoeld voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Die kunnen worden gecombineerd met het uitvoeren van groot onderhoud. Zo kunt u bijvoorbeeld de kozijnen meteen vervangen als u isolerend glas aanbrengt. Meer weten over de VvE Energiebespaarlening?  https://www.energiebespaarlening.nl/

De VvE Energiebespaarlening kan worden gebruikt voor energiebesparende matregelen in de algemene ruimtes en aan collectieve delen van het complex. Een voorbeeld is isolatie van het dak, de gevel en de vloer. Ook HR++-glas of triple glas hoort bij de isolatiemaatregelen. U kunt de lening ook gebruiken voor het aanbrengen van ledverlichting in de algemene ruimtes. De looptijd van de lening is 10 of 15 jaar.

Een VvE kan een VvE Energiebespaarlening aanvragen met een minimumbedrag van 25.000 euro. Het maximale bedrag is 5 miljoen euro. Het complex waarvoor de lening wordt aangevraagd, moet uit minimaal tien appartementsrechten bestaan. Het rentepercentage is afhankelijk van de looptijd van de lening.

Rentetarieven en overige informatie vindt u hier. https://www.energiebespaarlening.nl/

Zeer energiezuinig of Nul op de Meter?

Wilt u de zaken meteen grondig aanpakken? Dan kunt u kiezen voor een ‘zeer energiezuinig pakket’ of zelfs uw complex naar Nul op de Meter brengen. Uw complex verbruikt dan vrijwel geen energie meer. Bij Nul op de Meter wekt u zelf de benodigde energie op.

Hier vindt u de mogelijkheden en de voorwaarden. 

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)

De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis kunt u als VvE aanvragen voor het aanbrengen van isolatie, zoals dak-, vloer, gevel en spouwmuurisolatie en isolerend glas. Er wordt alleen subsidie verstrekt als er tenminste 2 maatregelen worden getroffen. De maatregelen moeten binnen 12 maanden na de beschikking zijn uitgevoerd.

Ook kan de VvE een subsidie aanvragen voor advies- en procesbegeleiding. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de grootte van de VvE en van de vraag of de VvE ook daadwerkelijk maatregelen gaat uitvoeren in de toekomst, hetgeen blijkt uit een groen MJOP. Ook als de VvE op basis van het gesubsidieerde energieadvies geen maatregelen uitvoert, krijgt zij hiervoor subsidie. De hoogte van de subsidie is 75% van de kosten met een bepaald maximum. Dit is terug te lezen op de website van RVO: www.rvo.nl/seeh

ISDE-subsidie voor duurzame warmte

Is uw complex goed geïsoleerd en bent u klaar voor de volgende stap? Dan kunt u gaan denken aan de aanschaf van een duurzame warmte-installatie, zoals een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel.

Ook daarvoor is subsidie beschikbaar: de ISDE-subsidie van RVO.nl.

Voorwaarde: u moet eerst het apparaat kopen en laten installeren. Daarna kunt u de subsidie aanvragen. Meer weten? Klik hier (site RVO)

Energiesubsidiewijzer

Er zijn veel regelingen voor subsidies en leningen. Als uw gemeente aangesloten is bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, kunt u bijvoorbeeld een aanvraag doen voor een Duurzaamheidslening. De Energiesubsidiewijzer geeft een overzicht van de regelingen, specifiek voor uw woonplaats.

Hier vindt u de Energiesubsidiewijzer

Staat uw gemeente er niet bij? Vraag voor alle zekerheid bij uw gemeente of er wellicht toch mogelijkheden zijn.

Combineren!

In een aantal gevallen kunt u financieringsmogelijkheden combineren; bijvoorbeeld een lening en een subsidie. Voor isolatie geldt bovendien het lage btw-tarief (6%) op de werkzaamheden, dus dat is extra voordelig.

Subsidies van gemeente en rijk voor dezelfde maatregel zijn meestal niet te ‘stapelen’.

Tip: ga naar  www.vvebelang.nl/energieloket!

Daar ziet u snel welke mogelijkheden er zijn voor energiebesparing in uw complex!

 

Terug