Warmtewet: Tip voor besturen en huurders

Geplaatst door Administrator (admin) op 15-01-2019
NIEUWS >> ALGEMEEN (overal)

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer in juli 2018 besloten dat de VvE in de meeste gevallen niet onder de reikwijdte van de Warmtewet valt. Doel van de wet is om collectieve warmtelevering in de toekomst eenvoudiger te maken. Wanneer die wet ingaat, is overigens nog niet bekend.

De belangrijkste wijzigingen zijn dat afrekening in gigajoules moet plaatsvinden en dat de meting moet worden verricht in het ketelhuis. Correctiefactoren mogen net als vroeger worden toegepast.

Mogelijk addertje onder het gras: huurappartementen in gemengde complexen!

De Warmtewet stelt een aantal verplichtingen aan warmteleveranciers (zoals warmtebedrijven). Zo'n leverancier moet bijvoorbeeld bij een storing een boete betalen aan de afnemers. Ook moet de leverancier lid worden van een geschillencommissie. Voor de VvE geldt dat allemaal niet, dankzij intensieve lobbywerkzaamheden van een aantal organisaties, waaronder VvE Belang.

Echter, als er ook maar een appartement wordt verhuurd zonder dat de eigenaar warmte levert aan de huurder, kan de VvE alsnog onder het bereik vallen van de Warmtewet. Dan wordt de VvE dus een 'gewone' warmteleverancier met alle verplichtingen van dien.

Hoe voorkomt u dat?

Dat is niet heel moeilijk: in de huurovereenkomst moet worden opgenomen dat de warmtelevering onderdeel is van die huurovereenkomst.

Tip: geef deze informatie aan alle verhurende eigenaars binnen uw complex. Het VvE-bestuur kan een verhurende eigenaar bijvoorbeeld adviseren om geen all-in huurprijs te vragen. In plaats daarvan kan de warmtelevering apart worden opgenomen in de huurovereenkomst. In elk geval moet de warmtelevering onlosmakelijk onderdeel zijn van de huur van het appartement.

Zie voor meer informatie over de warmtewet ook het vorige nieuwsartikel: Artikel Warmtewet

Terug