ACTIVEREN VAN EEN (SLAPENDE) VVE

Elke appartementseigenaar is verplicht om samen met de andere eigenaren het gebouw te onderhouden en een onderhoudsfonds aan te leggen voor toekomstig (groot) onderhoud. Als een VvE niet (of niet goed) functioneert, is dat nadelig voor de eigenaren. Immers: de waarde van het gebouw en van de appartementen zal naar alle waarschijnlijkheid dalen. Met een gezamenlijke aanpak is veel te bereiken. Om VvE's daarbij te ondersteunen, heeft VvE Belang het boek 'Activeren van een (slapende) VvE’ uitgegeven. Daarin vindt u alle tips over dit onderwerp.

 

In de bijlagen zijn voorbeelden opgenomen over belangrijke onderwerpen: het uitschrijven van een eerste vergadering en het opstellen van een agenda voor de eerste vergadering. Ook de agenda voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, de volmacht, de presentielijst, de notulen, de begroting, de balans en de exploitatierekening komen aan de orde.

Bovendien vindt u in dit boek voorbeelden van documenten die de VvE zo nu en dan verstuurt: een brief waarin een nieuw lid welkom wordt geheten, maar ook een betalingsherinnering en een aanmaning. U kunt meteen aan de slag!.

 

BESTEL UW BOEK HIER

 

Bent u aangesloten bij VvE Belang? Dan betaalt u geen € 13,50 maar slechts € 10,-.