NIEUWS >> ENERGIELOKET
Subsidies ‘stapelen’? Dat kan nu!

Hebt u voor de verduurzaming van uw wooncomplex een gemeentelijke of provinciale subsidie gekregen? Dan kunt u die sinds 21 april jl. combineren met de ISDE, de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing.

Lees verder
Nieuwe regels energiebesparende maatregelen
Gebouwen – dus ook appartementencomplexen – moet aan strengere regels gaan voldoen op het gebied van energiebesparing: cv, airco, ventilatie, laadpalen, waterzijdig inregelen en thermostaatkranen/radiatorknoppen. Goed nieuws: de SEEH blijft voor VvE’s! Lees verder
VvE Energiebespaarlening ook voor VvE’s met corporatiewoningen

Bent u lid van een ‘gemengde VvE’? Heeft een woningcorporatie meer dan de helft van de appartementen in bezit? Sinds deze maand kunt u dan ook in aanmerking komen voor de VvE Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds. Ook gemengde VvE’s kunnen dus verduurzamen.

Lees verder
Naar bijna energieneutrale appartementen

woensdag 23 juli 2014 Bron: Duurzaam Gebouwd Nieuwsbrief

Binnen de NEPROM hebben we een paar maanden geleden een pittige discussie gevoerd over de EPC-aanscherping. Maken we de vlucht naar voren of zoeken we de financiële zekerheid? Voorlopers versus degelijken (die de risico’s voor bewoners en uw pensioen willen beperken).

 

Lees verder
Koudwatervrees VvE's staat aanleg oplaadpunt te vaak in de weg

14 januari 2014 De Utrechtse Internet Courant
Veel Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) houden nu de boot nog af, als een VvE-bewoner een laadpunt wil realiseren op gemeenschappelijk terrein. Vaak is men niet goed op de hoogte hoe dit in de praktijk geregeld wordt. 

Lees verder
Minister Kamp houdt vast aan interpretatie ontzorgmodel opwekken duurzame energie

Minister Kamp van Economische Zaken houdt vast aan zijn eerdere uitspraken: een verbruiker moet met een eigen of gehuurde installatie duurzame elektriciteit opwekken om in aanmerking te komen voor saldering en/of een korting op de energiebelasting.

Lees verder
Kamerbrief Nationaal Energiebespaarfonds

Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van het revolverend fonds energiebesparing en de oprichting van de Stichting Nationaal Energiebespaarfonds.

Lees verder