De VvE-Bestuurder

Een goed functionerend VvE-bestuur is van vitaal belang voor het welzijn van een appartementencomplex. Onze dienst, de (externe) VvE-Bestuurder van VvE Belang, biedt een professioneel, onafhankelijk en ervaren bestuurdersalternatief voor VvE's die moeite hebben met het vormen van een intern bestuur.

Prijs op aanvraag

Aanvraag dienst: De VvE Bestuurder

"*" geeft vereiste velden aan

Waarom de VvE-bestuurder?

Als VvE-bewoner begrijpt u hoe belangrijk een actief en capabel bestuur is voor de dagelijkse gang van zaken en het behoud van de waarde van uw eigendom. Als er geen intern bestuur gevormd kan worden, komt de functionaliteit en het welzijn van de VvE in gevaar. Dit is waar onze dienst in het spel komt.

Hoe is deze dienst de oplossing voor uw probleem? Onze externe VvE-Bestuurder neemt de verantwoordelijkheid van het bestuur over, terwijl de functiescheiding tussen bestuur en beheer volledig behouden blijft. Hierdoor blijft het belang van de VvE voorop staan, zonder beïnvloeding door externe belangen. De externe bestuurder fungeert als een neutrale en professionele schakel die de VvE en haar belangen vertegenwoordigt en bevordert.

Wanneer kan uw VvE gebruik maken van de VvE-bestuurder?

 • VvE heeft een professionele beheerder;
 • Vanuit de eigenaren zijn commissies of contactpersonen ter ondersteuning van het beheer.

De voordelen:

 • Expertise: Onze externe bestuurders zijn hoogopgeleide specialisten in appartementsrecht en hebben uitgebreide ervaring met modelreglementen en VvE-praktijken;
 • Onafhankelijkheid: Het behoud van functiescheiding garandeert dat beslissingen en acties in het belang van de VvE genomen worden, zonder conflicterende belangen;
 • Professionele Communicatie: Communicatief sterk en integer, onze bestuurders dragen bij aan heldere en transparante communicatie binnen de VvE;
 • Proactieve Dienstverlening: Onze externe bestuurders nemen initiatief en zorgen voor een gestroomlijnde en efficiënte werking van de VvE;
 • Versterkte Betrokkenheid: De externe bestuurder faciliteert de deelname van bewoners die geen bestuurlijke verantwoordelijkheid willen, maar wel bij willen dragen aan de VvE.
 • Taken van de VvE-bestuurder
  •  Optreden als bestuurder van de VvE(‘s) met de daarbij conform de splitsingsakte behorende verantwoordelijkheden;
  •  Het (laten) uitvoeren van vergaderbesluiten van de ledenvergaderingen;
  •  Het adviseren van VvE(‘s) in VvE vraagstukken;
  •  Toezien op het functioneren van de beheerder zoals overeengekomen;
  •  Bij calamiteiten optreden namens de VvE(’s).
 • Werkzaamheden t.b.v. de vergadering van eigenaars

  •  Voorzitten / bestuurlijk ondersteunen van de algemene ledenvergaderingen van de VvE(‘s);
  •  Afstemming met de beheerder, (mede)bestuurders en eventuele commissies;
  •  Beoordelen van de vergaderstukken;
  •  Voorbereiden van de vergaderingen;
  •  Bijdragen aan een ordentelijk verloop van de vergadering;
  •  Toezien op de juiste besluitvorming binnen de kaders van de splitsingsakte;
  •  Conceptnotulen beoordelen op in het bijzonder juiste verslaglegging van de besluiten.

   

  Ter voorbereiding op de werkzaamheden worden de splitsingsakte, het huishoudelijk reglement (als dat al beschikbaar is) en eerdere notulen en vergaderstukken bestudeerd.

Goed om te weten:

De hoeveelheid tijd die samenhangt met de inzet van een extern bestuurder hangt samen met de problematiek van de VvE. De extern bestuurder beperkt de uren zoveel mogelijk door de beheerder de taken te laten uitvoeren zoals in de overeenkomst van dienstverlening is vastgelegd. De bestuurder bestuurt (eventueel samen met andere bestuurders) en voert geen of zeer beperkt beheertaken uit. De communicatie voor reparatieverzoeken, meldingen en correspondentie lopen daarom via de beheerder. De beheerder houdt contact met het bestuur en alleen in bijzondere gevallen en bij calamiteiten treedt de bestuurder direct in overleg met eigenaren.

Voor de contacten in het gebouw is een vertegenwoordiging vanuit de eigenaren / bewoners nodig. Zijn signaleren bijzonderheden, kunnen aannemers en contractpartijen ontvangen en de weg wijzen en de bestuurder informeren. Zij vormen de “oren en ogen” van het complex voor de bestuurder.

Met die aanpak is een beheersbare en betaalbare tijdsbesteding te realiseren.

Aanvraag voor een bestuurder:

Als het niet meer lukt om een bestuur te vormen voor uw VvE. Kiest u voor de ‘VvE-bestuurder’ van VvE Belang. Onze ervaren externe bestuurders staan klaar om uw VvE soepel te laten functioneren en te laten groeien. Neem vandaag nog contact met ons op voor een professioneel en onafhankelijk bestuur. Samen creëren we een gezonde en goed functionerende Vereniging van Eigenaars.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk