Rechtsbijstand bij geschillen

Is een gang naar de rechter of de Raad van Arbitrage voor de Bouw onvermijdelijk? Schakel onze juristen in: zij kunnen voor u procederen. Dat kan ook via uw rechtsbijstandverzekering. Bij VvE Belang betaalt u geen eigen risico.

175,- /uur incl. btw.

Rechtbijstand betreft advies en bijstand in geschillen waar geen verplichte procesvertegenwoordiging bestaat (o.a. appartementsrecht/verenigingsrecht, koop en verkoop en bouwrecht). Enkele voorbeelden:

 • Voeren van kantongerechtsprocedures (vernietiging van een vergaderbesluit van de VvE, verzoek vervangende machtiging inzake noodzakelijk onderhoud, non-conformiteit, etc.)
 • Voeren van rechtszaken bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw/GIW/Geschillencommissie (opleveringsgebreken, verborgen gebreken, garantiekwesties, etc.)
Bemiddeling

Waar mensen samenleven, ontstaan onvermijdelijk conflicten. Ook binnen een Vereniging van Eigenaren. Irritaties liggen immers altijd op de loer als je met enkele tientallen – of met honderden –   mensen gebruik maakt van een gebouw en de voorzieningen in het complex. Meningsverschillen escaleren al snel tot conflicten. De gang naar de rechter werkt in veel gevallen escalatie nog verder in de hand. Bemiddeling is veelal een prima oplossing. Ook daarbij kunnen de juristen van VvE Belang u bijstaan.

Stappenplan bemiddeling:
 • Stap 1: Telefonisch contact

  De eerste stap is het telefonisch contact met partijen. Tijdens dit contact zullen onderwerpen en vragen globaal worden besproken. Vervolgens kan dan, indien u dat wilt, een (gratis) kennismakingsgesprek gepland worden.

 • Stap 2: Kennismakingsgesprek

  Tijdens het vrijblijvende en kosteloze kennismakingsgesprek met partijen (0,5-1 uur) zal ik kort toelichten wat mijn werkwijze is en kunt u aangeven wat uw wensen zijn. Ik zal naar aanleiding hiervan een inschatting kunnen maken of de situatie geschikt is voor conflictbemiddeling. Ook zal er in dit gesprek een kostenindicatie worden gegeven.

 • Stap 3: Conflictbemiddeling

  Als partijen instemmen met bemiddeling, worden de volgende stappen doorlopen:

  1. Voorbereiding/rolverheldering,
  2. ‘storytelling’. Ieder krijgt de gelegenheid afzonderlijk zijn verhaal te doen en verduidelijkt zo zijn kijk op het probleem/conflict,
  3. verhelderingsronde en standpunt verduidelijking. Elkaars standpunten en de achterkant daarvan aanbod laten komen en elkaar zo echt leren begrijpen,
  4. vinden van gezamenlijke belangen,
  5. vinden van oplossingen,
  6. besluitvorming.

  Conflictbemiddeling duurt gemiddeld 3 tot 5 gesprekken. Een gesprek duurt circa 2 uur tot 3 uur.

 • Stap 4: Overeenkomst

  De (vaststellings)overeenkomst beschrijft de uitkomsten van de conflictbemiddeling. U legt er alle afspraken in vast.