Klachten over uw VvE-beheerder

Het ontbreekt in Nederland aan een centraal meldpunt waar klachten over VvE-beheerders gedeponeerd kunnen worden. Als belangenbehartiger voor VvE’s heeft Stichting VvE Belang dan ook besloten een dergelijk meldpunt in het leven te roepen en daarom heeft VvE Belang een klachtenlijn geopend.

Wanneer kunt u een klacht indienen?

Als u als VvE een probleem ondervindt met uw beheerder en het is u niet gelukt om dit probleem of geschil zelf op te lossen omdat uw beheerder daar geen medewerking aan verleent, of niet bereid is om naar u te luisteren, dan kunt u zich tot ons wenden en uw klacht bij ons neerleggen. Wij zullen dan contact met u opnemen en indien de klacht wordt ingediend door het bestuur van de VvE zal VvE Belang de klacht onderzoeken door contact op te nemen met de beheerder. Op basis van hoor en wederhoor wordt getracht tot een passende oplossing van de klacht te komen.

Jaarlijks zal VvE Belang alle klachten inventariseren en rapporteren aan de branche-organisatie van VvE Beheerders en de politiek in het kader van het functioneren van VvE’s in Nederland. We brengen dan verslag uit over de omvang, aard en inhoud van de klachten.

Klachtenformulier

Heeft u klachten over de beheerder? Vul dan het klachtenformulier in. Door te klikken op deze link komt u uit bij het klachtenformulier

 

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk