UBO (Ultimate beneficial owner)

De ultimate beneficial owner (UBO), ofwel de ‘uiteindelijk belanghebbende’ is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging. Banken gaan ervan uit dat het VvE-bestuur de ubo is. Dat klopt niet: de bestuurder heeft geen zeggenschap; de ledenvergadering heeft die zeggenschap. VvE’s zijn ook niet opgenomen in het zogenaamde ubo-register, maar de bestuurders moeten wel ‘compliant’ en in het bezit van een zogenaamde ‘ubo-verklaring’ zijn.

geld witwassen

VvE’s zijn de dupe door de dure onderzoekskosten naar witwaspraktijken

Witwaspraktijken en illegale transacties worden banken zwaar aangerekend. Dus komen er steeds meer regels om dat te voorkomen. De Vierde Europese Antiwitwasrichtlijn (2017) verplicht landen om een zogenaamd ubo-register in te stellen. Daarin staan alle belanghebbenden bij rechtspersonen.

Geen ubo-register, maar wél ubo’s?

VvE’s zijn uitgezonderd in het openbare ubo-register, maar daarnaast moeten banken voor hun eigen dossiervorming nog steeds de ultimate beneficial owner identificeren. Deze informatie blijft dus intern bij de bank en wordt niet openbaar gemaakt. De Nederlandsche Bank controleert de banken op goede klantdossiers. In dat dossier moet de ubo worden vermeld. Dat heeft te maken met het feit dat de bank controle moet uitoefenen op vreemde transacties naar bijvoorbeeld het buitenland. De bank is dat verplicht op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

UBO en de AVG

Het VvE-bestuur moet allerlei vertrouwelijke persoonsgegevens van de VvE-ubo’s in de administratie opnemen en actueel houden. Tegelijkertijd is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat maakt het ubo-verhaal extra gecompliceerd. Zeker voor VvE’s: die vormen geen hoog risico op het gebied van financieel-economische criminaliteit.

Wie is de ubo binnen de VvE?

De ubo binnen de VvE is:

  1. De eigenaar met 25 of meer procent stemrecht in de VvE. Het bestuur is in dat geval dan geen ubo.
  2. Is er geen eigenaar met 25 of meer procent stemrecht binnen de VvE? Dan is het bestuur de ubo.

Wat als u niet meewerkt?

Dan zal de bank naar alle waarschijnlijkheid de rekening van de VvE blokkeren.

Geen nieuwe VvE-rekening meer bij ING

Stichtingen en verenigingen kunnen sinds 24 augustus 2022 geen bankrekening bij ING meer aanvragen. Dat heeft alles te maken met de ubo-regeling. De bank heeft het te druk met het controleren van nieuwe en bestaande klanten op mogelijke witwaspraktijken. ING verwacht dat ergens in de eerste drie maanden van 2023 stichtingen en verenigingen wel weer bij de bank een rekening kunnen openen.

Vanwege de hoge kosten gaan verenigingen en stichtingen ook meer betalen voor klantenonderzoek. Dat kost nu 3 euro per maand en wordt vanaf september 7,50 euro per maand.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox