Taxatie bij hypotheken en appartementsverkoop

Een volledig taxatierapport is van essentieel belang bij de verkoop van een appartementsrecht en het verkrijgen van een hypotheek. Potentiële kopers en geldverstrekkers hechten waarde aan een realistische waardebepaling van het pand. Het verstrekken van gedetailleerde informatie over de financiële situatie van de VvE, juridische geschillen en relevante documenten is cruciaal voor een betrouwbaar taxatierapport. Zonder deze complete informatie kan het rapport niet worden gevalideerd en kan het bemoeilijken om een hypotheek te verkrijgen. Zorg dus voor een grondige taxatie om een succesvolle verkoop en hypotheekproces te waarborgen.

Bij de aankoop van een appartement krijgt de aankoopmakelaar mogelijk te maken met een groot aantal wensen. Veel aspirant-appartementseigenaars hebben geen besef van het verschijnsel ‘VvE’. Maar ze hebben in de regel wél veel wensen. ‘Mag ik een dakkapel plaatsen”. ‘En hoe zit het met de mogelijkheden van een uitbouw?’ ‘Zonnepanelen lijkt me wel wat; kan dat in dit gebouw?’ De aankoopmakelaar moet op basis van al deze vragen onderzoeken in hoeverre de wensen vervuld kunnen worden. Bovendien moet hij een inschatting maken van de bedragen die de komende jaren betaald moeten worden in de vorm van dotaties. En mogelijk komt er een verhoging van de VvE-bijdrage. De aankoopmakelaar vraagt deze gegevens op bij de verkoopmakelaar.

Verplichting taxateur

Bij de informatievoorziening voor aspirant-kopers speelt de taxateur een cruciale rol als laatste schakel. In zijn rapport beoordeelt de taxateur de aanwezigheid en realistischheid van een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP), de voldoende financiële middelen in het reservefonds, en de aanwezigheid van een opstalverzekering bij de VvE. Echter, de beoordeling van de fundering en het eigenaarsbelang vallen buiten het bereik van de taxateur. Deze factoren zijn van belang voor aspirant-kopers en moeten worden meegenomen in hun besluitvorming.

Wat is er onderzocht?

Bij het opleveren van een taxatierapport voor een appartement worden belangrijke aspecten zorgvuldig onderzocht. Dit omvat de analyse van de ‘akte van splitsing’, het huishoudelijk reglement en het financieel verslag van de VvE. Het doel is om inzicht te krijgen in de onderhoudsbijdragen van eigenaren, de aanwezigheid van meerdere appartementsrechten en mogelijke verenigingen van eigenaars. Dit grondige onderzoek is van essentieel belang om een nauwkeurig en betrouwbaar taxatierapport te leveren dat potentiële kopers en geldverstrekkers voorziet van accurate informatie over het appartementencomplex.

Het onderzoek bij de oplevering van een taxatierapport waarborgt een gedegen beoordeling van de waarde en financiële situatie van het appartementencomplex. Hiermee wordt een solide basis gelegd voor potentiële kopers en geldverstrekkers, die afhankelijk zijn van betrouwbare gegevens bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Ook zijn bij de oplevering van een taxatierapport voor een appartement bepaalde bijlagen verplicht. Deze omvatten de akte van splitsing en ondersplitsing, de splitsingstekening, de jaarrekening van de Vereniging van Eigenaars (VvE), het Meerjarenonderhoudsplan van de VvE, het uittreksel van de KvK van de VvE, en de polis opstalverzekering voor herbouwwaarde of een taxatierapport met herbouwwaarde. Het ontbreken van deze cruciale informatie leidt tot het niet valideren van het taxatierapport en kan resulteren in het niet verkrijgen van een hypotheek voor potentiële kopers. Zorg er daarom voor dat deze verplichte bijlagen aanwezig zijn om een succesvolle taxatie en hypotheekaanvraag te waarborgen.

Verkoopplannen?

Zorg ervoor dat u deze stukken kunt aanleveren. Voor het VvE-bestuur is er ook een taak weggelegd: dat is verplicht om de betreffende stukken bij de verkopende eigenaar aan te leveren.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox