Mensenkennis

Het zal u niet ontgaan zijn: mensenkennis is onmisbaar voor een succesvol project. Wie wonen er in uw gebouw? Wat zijn hun drijfveren, wensen en overtuigingen? En hoe gaat u om met de verschillen? Met weerstanden of conflicten?

Communicatie

Vanaf begin tot eind bent u in gesprek met de eigenaren, huurders, verhuurders, grooteigenaren en externe partijen. U haalt wensen en ideeën op, geeft plannen vorm en zorgt voor de uitvoering ervan. In elke stap communiceert u met verschillende partijen. Om dit gestructureerd aan te pakken, kunt u een communicatieplan maken. Dit plan kunt u bij elke stap aanpassen en uitbreiden. Hoe u dat doet, leest u op de pagina; Communicatie.

Randvoorwaarden en subsidies

U hebt nu een goed beeld gekregen van de huidige stand van zaken en van de bewoners-wensen. Dus kunt u waarschijnlijk al een aantal voorwaarden bedenken waaronder de bewoners mee willen doen. Ook is het verstandig om nu al na te denken over de kosten voor de eerste onderzoeken en procesbegeleiding.
Bekijk ook alvast de verschillende subsidiemogelijkheden. Er zijn onder meer subsidies voor energieadvies, het opstellen van een duurzaam meerjarenonderhoudsplan, procesbegeleiding en uitvoering. Kijk voor landelijke subsidies op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) en voor lokale subsidies op de website van uw gemeente, www.energiesubsidiewijzer.nl

Onafhankelijk advies

Ga voor onafhankelijk advies. En blijf zo breed mogelijk kijken. Schakel dus nog geen aannemer in, maar maak liever gebruik van de adviseurs van VvE Belang of een gespecialiseerd adviesbureau. Ook bieden sommige lokale energiecoöperaties advies aan VvE’s. Zij kunnen uw appartementencomplex in kaart brengen en een rapport opstellen over de mogelijkheden om energie te besparen of op te wekken. U krijgt ook een beeld van de kosten en de besparingen. Op basis van de offertes voor het vervolgonderzoek kunt u een voorstel maken voor de ledenvergadering.

Kleine VvE’s

Nederland telt ca. 125.000 VvE’s, in allerlei soorten en maten. Daarvan heeft 64% minder dan zes appartementen. Hiervan heeft de helft slechts twee appartementen. Voor kleine VvE’s gelden dezelfde regels als voor grote VvE’s. Zo moet elke VvE een bestuur hebben en met een meerderheid van stemmen besluiten nemen. Dat is lastig als de VvE uit slechts twee leden bestaat, en u het niet met elkaar eens kunt worden.

Kleine VvE’s konden tot voor kort lastig aan geld komen om hun appartementen te verduurzamen. Voorwaarde voor een VvE Energiebespaarlening was dat de VvE tenminste acht appartementsrechten telt. Maar in de loop van 2022 worden er ook leningen verwacht voor kleinere VvE’s.
Voor de subsidieregelingen zoals de SEEH (subsidie energiebesparing eigen huis) gelden dit soort beperkingen natuurlijk niet. Ook kunnen individuele leden een Energiebespaarlening afsluiten.

Verschillende gemeenten ondersteunen kleine VvE’s met leningen en subsidies, zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Kijk op de website van uw gemeente of u hiervoor in aanmerking komt.

Grafiek aantal appartementsrechten per VvE

Bron: CBS

Verslag

U kunt alle bevindingen van Stap 1 vastleggen in een verslag. Hierin beschrijft u de wensen en ideeën, de stand van zaken en de mogelijkheden voor verbetering. De input hiervoor hebt u opgehaald bij de bewoners (onder andere met de hulpmiddelen die u verderop in dit hoofdstuk vindt, zoals een enquête). Dit verslag is nog geen plan van aanpak of een voorstel voor een verbouwing. Het is wél een document dat u bijvoorbeeld kunt bespreken bij een informatiebijeenkomst.

Ga verder naar: Randvoorwaarden en subsidies

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox