Voorbereiding en uitvoering

Voorbereiding

Er zijn er nog verschillende zaken die u moet regelen. Afhankelijk van de omvang van de plannen, kunt u denken aan:

  • Wijzigen van de splitsingsakte bij de notaris. Let op: dit is de allereerste of de allerlaatste stap! Als u tijdens het aanvraagproces uw akte wijzigt, moet u alle stappen opnieuw doorlopen om in aanmerking te (blijven) komen voor de financiering.
  • Aangaan van de externe financiering.
  • Tekenen van contracten met de aannemer.
  • Afsluiten (of controleren) van verzekeringen voor aansprakelijkheid en rechtsbijstand.
  • Bouwvoorbereiding, bijvoorbeeld opzetten van een eigen administratie en projectplanning waarin u de voortgang van de verbouwing kunt bijhouden.
  • Opstellen een communicatieplan om de eigenaars tijdens de verbouwing op te hoogte te houden. Zie .
  • Als u de omgevingsvergunning hebt gekregen: meld bij de gemeente wanneer u gaat beginnen met de werkzaamheden en wanneer u klaar bent. Een inspecteur kan bij u langskomen om erop te letten dat de werkzaamheden volgens de vergunning worden uitgevoerd.

Uitvoering

Nu gaat u met de aannemer aan de slag om alles volgens plan uit te voeren, binnen budget en planning. Nu is toch echt het moment aangebroken dat de verbouwing kan beginnen. Als opdrachtgever bent u leidend, maar de aannemer zal u het bouwkundige deel uit handen nemen. Deze geeft aan wat nodig is om de verbouwing uit te voeren, richt een bouwplaats in en zorgt voor mensen die het werk uitvoeren.

Bij grote renovaties kan het nodig zijn om de bewoners tijdelijk elders onder te brengen, bijvoorbeeld als alle gevels vervangen moeten worden. Ook kan er behoefte zijn aan een plek waar de bewoners zich tijdelijk kunnen terugtrekken uit het lawaai dat de verbouwing met zich meebrengt. Soms richten aannemers een stilteruimte in, waar de bewoners rustig kunnen genieten van een kopje koffie.

Niet alles gaat goed

Ondanks een goede voorbereiding, gedetailleerde plannen, afspraken en alle goede bedoelingen, kunnen er dingen fout gaan. Met als gevolg extra kosten en overschrijding van planningen. Het kan gaan om onvoorziene omstandigheden (ziekte, slecht weer, schaarste aan grondstoffen en materialen), maar ook om onkunde (fouten in de planning of uitvoering). Gelukkig zijn de meeste fouten ook weer te herstellen.

Het is belangrijk om op tijd aan de bel te trekken als u denkt dat de uitvoering niet goed verloopt. Geef de aannemer de kans om met een bevredigende oplossing te komen. In de begroting is ook rekening gehouden met financiële tegenvallers (posten ‘onvoorzien’).
Een ervaren bouwbegeleider kan helpen om problemen te voorkomen of op te lossen.

Ga verder naar: Nazorg

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox