Volmachten

Iedere eigenaar heeft het recht om de ledenvergaderingen van de VvE bij te wonen, het woord te voeren en te stemmen over de voorstellen die het bestuur aan de leden voorlegt. Misschien bent u niet altijd in de gelegenheid de vergaderingen bij te wonen, maar wilt u wel uw mening geven en stemmen. Dan kunt u een volmacht afgeven aan een medebewoner, een familielid of een kennis of, als het splitsingsreglement dit niet verbiedt, aan een bestuurslid. Die mag dan namens u het woord voeren en uw stem uitbrengen. De modelreglementen bepalen dat de volmacht schriftelijk moet worden verleend.

[Tekst gaat verder onder de afbeelding]

Volmacht, volmachten

Twee soorten volmacht

Er zijn twee soorten volmacht: de specifieke en de doorlopende. De doorlopende volmacht is vooral handig voor eigenaars die bijvoorbeeld in het buitenland wonen of door omstandigheden vaak niet in staat zijn om de ALV bij te wonen.

1. Specifieke volmacht

De specifieke volmacht is een beperkte, schriftelijke volmacht, die kan worden gebruikt voor een specifieke vergadering. De volmacht kan worden voorzien van een steminstructie: daarin staat hoe de gevolmachtigde die op het formulier is vermeld moet stemmen. De volmacht wordt in papieren vorm opgemaakt en ondertekend.

Geldigheid

Een volmacht is geldig als hij is voorzien van een dagtekening en een ondertekening. De voorzitter van de ALV kan verlangen dat de gevolmachtigde het origineel van de volmacht toont. Het is belangrijk om de geldigheid van de volmacht te controleren: stemmen die op grond van een ongeldige volmacht worden uitgebracht, gelden als NIET uitgebracht.
Een ongeldige volmacht telt ook niet mee voor het quorum.

Model-volmacht

Bent u aangesloten bij VvE Belang en wilt u de model-specifieke volmacht aanvragen? Stuurt u dan een mail naar juridisch@vvebelang.nl. Deze volmacht kan uitsluitend dienen als een volmacht voor een specifieke vergadering. De VvE kan een ander model hanteren. Dat maakt de volmacht niet ongeldig.

2. Doorlopende volmacht

Met een doorlopende volmacht geeft de appartementseigenaar doorlopend een volmacht aan de gevolmachtigde voor het bijwonen van vergaderingen en het nemen van besluiten. De doorlopende volmacht is geldig tot het moment waarop de volmacht ingetrokken wordt. De gevolmachtigde kan naar eigen invulling het stemrecht uitoefenen. De volmacht kent geen steminstructie. In de volmacht is opgenomen dat de gevolmachtigde handelt naar bevind van zaken. U bent er dus niet zeker van dat de gevolmachtigde stemt volgens uw voorkeur.
Als er buiten de vergadering om gestemd wordt, geldt deze volmacht ook.

Substitutie

Kan degene die u een volmacht hebt gegeven zelf niet naar de vergadering komen? Dan mag hij – als in de volmacht is opgenomen ‘met recht van substitutie’ een derde in zijn plaats stellen. De volmacht wordt in papieren vorm opgemaakt en ondertekend.

Geldigheid

Een volmacht is pas geldig indien deze is voorzien van een dagtekening en een ondertekening. De voorzitter van de ALV kan verlangen, dat de gevolmachtigde het origineel van de volmacht toont. Het is van groot belang om te controleren of een volmacht geldig is: stemmen die op grond van een ongeldige volmacht worden uitgebracht, gelden als NIET uitgebracht.
Een ongeldige volmacht telt ook niet mee voor het quorum.

Model-volmacht

Wilt u de model-doorlopende volmacht aanvragen bij VvE Belang? Stuurt u dan een mail naar juridisch@vvebelang.nl. Dit model kan uitsluitend dienen als een volmacht voor een doorlopende machtiging. De VvE kan een ander model hanteren. Dat maakt de volmacht niet ongeldig.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox