02 - 03 - 23

VvE moet meer moeite doen voor aktewijziging na beslissing Hoge Raad

Bij een uitspraak gedaan op 24 februari 2023 heeft de Hoge Raad geoordeeld over de stemverhouding bij aktewijziging.

Sinds 2005 is het mogelijk op twee manieren de splitsingsakte te wijzigen:

  1. met medewerking van alle eigenaars; of
  2. met medewerking van het bestuur als de vergadering een besluit tot wijziging heeft genomen met een meerderheid van ten minste vier/vijfde (80%) van het totaal aantal stemmen.

[Tekst gaat verder onder de afbeelding]

Rechtsbijstand

Bij een uitspraak gedaan op 24 februari 2023 heeft de Hoge Raad echter geoordeeld, dat niet in alle gevallen gebruik gemaakt kan worden van de tweede optie.

Aan de orde was een wijziging om een gedeelte dat behoort tot de gemeenschappelijke gedeelten toe te delen aan een privé gedeelte. Van belang hierbij is op te merken, dat de VvE de taak heeft de gemeenschappelijke gedeelten te beheren. De Hoge Raad oordeelde, dat een verschuiving in de eigendom (van gemeenschappelijk naar privé) geen daad van beheer is, maar een daad waarbij beschikt wordt. Tot beschikken over de gemeenschappelijke gedeelten is de VvE niet bevoegd; daartoe zijn de gezamenlijke eigenaars bevoegd. Om die reden kan in een dergelijke situatie de splitsingsakte alleen worden gewijzigd met medewerking van alle eigenaars.

Verder oordeelde de Hoge Raad, dat de kosten die worden gemaakt voor het wijzigen van de akte als schade dienen te worden aangemerkt voor een appartementseigenaar die bij het besluit geen baat heeft. Ook hier moet voortaan dus rekening mee worden gehouden als er een besluit tot wijziging van de splitsingsakte wordt genomen.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox