23 - 05 - 23

niet actueel (oud nieuws)

Positieve ontwikkelingen Box 3

VvE Belang heeft bij de minister van Financiën al vaak aandacht gevraagd voor de onrechtvaardige behandeling van appartementseigenaars. Het aandeel in het reservefonds wordt belast in box 3. Dat is erg nadelig: u betaalt er veel belasting over terwijl het geld niet meer van u is. Er zijn nu nieuwe ontwikkelingen.

Sinds de Overbruggingswet in werking is getreden, zijn er drie vermogenscategorieën voor de vermogenrendementsheffing:

  • banktegoeden
  • overige bezittingen
  • schulden.

De fiscale behandeling van banktegoeden sluit naar de mening van de minister goed aan op het werkelijk behaalde rendement. Het reservefonds zou in de categorie ‘overige bezittingen’ vallen, waarbij een veel hoger belastingpercentage geldt.

De minister heeft nu het plan om het reservefonds in de categorie banktegoeden onder te brengen. Dat betekent dat u aanzienlijk minder belasting betaalt, maar ook dat er minder inkomsten zijn voor de schatkist. Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over maatregelen die het huidige stelsel van box 3 tijdens de overbruggingsperiode kan verfijnen. Dit staat in de Kamerbrief van 26 april jl. Klik hier om de Kamerbrief te openen.

Pas in 2027 zal het box 3-stelsel op basis van werkelijk behaald rendement in werking treden.

 

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox