25 - 05 - 22

Banken; werken ze voor of tegen de VvE?

Als VvE hebt u een spaarrekening bij een bank. Daar brengt u de gelden van het reservefonds onder. U voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting om te sparen voor groot onderhoud. Wat nu als de bank die spaarrekening simpelweg opheft?

Inmiddels zijn al duizenden spaarrekeningen van VvE’s opgeheven door de zogenaamde systeembanken. Dat is heel tegenstrijdig aan het doel waarmee banken zijn opgericht: ze zijn o.a. medeverantwoordelijk voor het financiële systeem en daarmee voor het functioneren van de economie en de maatschappij. Omdat VvE’s wettelijk verplicht zijn te reserveren voor groot onderhoud, is het de vraag of banken met deze handelwijze wel aan hun plichten voldoen.

Spaarpot VvE

Sparen wordt steeds moeilijker gemaakt dor de Nederlandse banken

Depositogarantiestelsel

En dat is nog niet alles: spaargeld is tot 100.000 euro gegarandeerd via het depositogarantiestelsel. VvE’s die veel geld reserveren voor grote ingrepen, moeten dus veelal een tweede spaarrekening openen. Dat blijkt in nu veel gevallen onmogelijk. VvE Belang stelt dat het goed zou zijn om het gegarandeerde bedrag te verhogen. Dat zou voor veel VvE’s al een oplossing zijn.

Spaarrekening van uw VvE opgezegd?

VvE Belang voert momenteel een onderzoek uit naar de handelwijze van banken. Dat zal leiden tot een standpunt en tot aanbevelingen richting Nederlandse banken. Wat zijn úw VvE-ervaringen met de Nederlandse banken? Is de spaarrekening van uw VvE opgezegd?  Deel uw ervaringen door te mailen naar belangenbehartiging@vvebelang.nl

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox