24 - 01 - 23

niet actueel (oud nieuws)

Aandeel in het reservefonds belast in box 3

Is de reserve van de VvE spaargeld of belegging? De fiscus zegt: belegging. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden merkt echter in één geval het reservefonds aan als spaargeld. Daarvoor geldt een veel lager rendement: 0,12 %. De uitspraak kan gevolgen hebben voor alle VvE’s. Dat is overigens nog niet zeker.

In de nieuwe berekening van het box 3-inkomen gaat de Belastingdienst uit van de werkelijke verdeling van het vermogen, en niet meer van de fictieve verdeling die de Dienst eerder maakte.
Bij de nieuwe rekenmethode vormen de vermogensbestanddelen die de belastingplichtige zelf heeft opgegeven. Daarbij worden fictieve rendementen gebruikt die dichtbij de werkelijke rendementspercentages voor sparen of beleggen liggen. Voor spaargeld is dat veel lager dan voor beleggingen.

De staatssecretaris is van mening dat het recht op een aandeel in het vermogen van een VvE moet worden ingedeeld in de categorie overige bezittingen met een rendementspercentage van 6,17 %. De Hoge Raad was het daarmee eens.

Nieuwe uitspraak: spaargeld

Het Hof heeft nu in één geval geoordeeld dat de aandelen in de VvE-reserves moeten worden belast op basis van het forfaitair rendement op bank- en spaartegoeden (0,12 %), en niet als ‘overige bezittingen. Immers: de bijdrages aan de VvE-reserves staan doorgaans op een betaal- of spaarrekening.
VvE Belang is blij met deze uitspraak. Echter: deskundigen verwachten dat het ministerie in cassatie zal gaan tegen deze uitspraak. Het definitieve oordeel laat dus nog even op zich wachten.

Alleen uw eigen aandeel!

Tip: gaat u binnenkort aangifte inkomstenbelasting doen? Geef dan niet het totale bedrag van het reservefonds op, maar alleen uw eigen aandeel. Uw beheerder stuurt u de nodige informatie toe.
Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox