Reservefonds

Elk jaar moet de VvE verplicht een bedrag reserveren voor het groot onderhoud van het gebouw. Dit geld komt op het reservefonds van de VvE te staan. Hoeveel dit bedrag moet zijn is vastgelegd in de wet.

Hoogtebepaling reservefonds

Hoeveel geld een VvE moet reserveren voor groot onderhoud is vastgelegd in de Wet en terug te lezen op de website van de Rijksoverheid.
De VvE kan op drie manieren aan haar jaarlijks minimumbedrag voor groot onderhoud komen.

  1. Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
  2. 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw (per jaar dus!)
  3. Niet reserveren (*Lees hieronder de voorwaarden)
Spaarpot als Reservefonds

Het reservefonds is het spaarpotje voor groot onderhoud

Reservefonds op basis van het MJOP

De makkelijkste en misschien wel de beste manier is het reservefonds bepalen op basis van het meerjarenonderhoudsplan. In dit document staat precies welk onderhoud er de komende jaren plaats moet vinden aan uw appartementencomplex. Zo reserveert u niet te veel én niet te weinig. Het MJOP is dus bij uitstek hét document om uw reservefonds te bepalen.

0,5% van de herbouwwaarde

Wanneer er geen MJOP is opgesteld wordt de hoogte van het reservefonds bepaald door de herbouwwaarde. De VvE moet dan jaarlijks minimaal 0,5% van deze herbouwwaarde reserveren. De herbouwwaarde van het gebouw vindt u in de polis van de opstalverzekering.

Niet reserveren

Een VvE kan er ook voor kiezen om niet te reserveren. Zij dienen echter nog wel geld te reserveren voor het groot onderhoud. Geen geld reserveren in het resevefonds is mogelijk indien;

  1. minimaal 80% van de eigenaren akkoord is met niet reserveren in het onderhoudsfonds. De eigenaars moeten dan de kosten voor groot onderhoud direct betalen wanneer er onderhoud nodig is
  2. er een bankgarantie is afgegeven aan de VvE. Hiermee belooft de bank de onderhoudskosten te betalen wanneer de individuele eigenaren deze niet kunnen ophoesten. Deze kosten worden later aan de bank terugbetaalt door de eigenaren.

Belasting over het reservefonds

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft beslist dat het lidmaatschap van een Vereniging van Eigenaren (VvE) moet worden beschouwd als een vermogensrecht. Op basis van artikel 5.3, lid 2, onder f van de Wet Inkomstenbelasting 2001 wordt dit recht bij de bepaling van de rendementsgrondslag in box 3 beschouwd als een bezitting, met inachtneming van de waarde die eraan wordt toegekend in het economische verkeer.

Volgens het Hof is de aanspraak van de eigenaar op een deel van het eigen vermogen van de VvE, dat is gereserveerd voor toekomstig onderhoud van het appartementencomplex, daarom juist opgenomen in de rendementsgrondslag van box 3.

Simpel samengevat: Het Hof Arnhem-Leeuwarden zegt dat als je lid bent van een VvE en je hebt geld apart gezet voor toekomstig onderhoud van je appartementencomplex, dat dit dan meetelt voor de belasting als ‘iets wat je hebt’. Ofwel, vermogensbelasting – box 3.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox