28 - 02 - 24

VvE’s zijn overwegend positief over hun VvE-beheerder

Leden van het VvE-bestuurderspanel van VvE Belang oordelen overwegend positief over hun beheerder. Met name de communicatie en de bereikbaarheid scoren hoog bij 70 procent van de ondervraagden. Maar een aantal beheerders mag nog wel wat doen aan vergroting van hun kennis, vindt een deel van het Bestuurderspanel.

Die uitslag staat in schril contrast met de cijfers die Vereniging Eigen Huis in de zomer van 2023 publiceerde: daarin stond dat driekwart van de VvE-bestuurders ontevreden was over de dienstverlening van hun beheerder. Gebrek aan kennis, slechte communicatie en onvoldoende bereikbaarheid werden als belangrijkste kritiekpunten genoemd. De leden van het VvE-bestuurderspanel van VvE Belang zijn juist wél tevreden over de communicatie en de bereikbaarheid. Wel is een derde van mening dat VvE-beheerders een tandje bij mogen zetten om hun kennis te vergroten. Ze vinden ook dat de beheerders gecertificeerd moeten worden om hun vak uit te mogen oefenen. Wat hen betreft, zou VvE-beheerder een beschermd beroep moeten worden.

Goed geregeld

300 leden vulden de vragenlijst in. Daarin werd o.a. gevraagd naar mogelijke betalingsachterstanden die (mede) te wijten zijn aan het handelen van de beheerder. Daarvan bleek nauwelijks sprake. Ook nemen beheerders zelf zelden beslissingen voor de VvE’s die ze beheren (dat is ook niet toegestaan). VvE-bestuurders zorgen ervoor dat de beheerder geen toegang heeft tot de spaarrekeningen van de VvE: slechts in negen procent van de ondervraagde VvE’s is dat wél het geval. Deze kleine groep loopt dus het risico dat de beheerder zich het spaargeld van de VvE toe-eigent. Omdat er weinig animo is om de VvE-beheerder ook bestuurder te maken, is dat risico echter niet groot.

Ook úw mening laten gelden? Meld u direct aan voor het VvE-bestuurderspanel!

Controle

Uit de antwoorden is gebleken dat een goed georganiseerde VvE tevreden is over de externe VvE-beheerder. Een goed georganiseerde VvE heeft een vier-ogen principe op de financiële administratie en zit kort op betalingsachterstanden. Bij deze VvE’s hoeven de VvE-beheerders geen beslissingen te nemen die niet gebaseerd zijn op besluiten van de ALV of die niet afgestemd zijn met het bestuur.
Het probleem van ‘slecht’ beheer ligt dus niet louter en alleen bij deze beroepsgroep. VvE-besturen hebben zelf veel invloed op de kwaliteit van de relatie.

Conclusie

De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat er belang gehecht moet worden aan gedegen bestuur, deskundigheidsbevordering en goed opdrachtgeverschap. Pas dan kan er sprake zijn van betere controle op het werk van beheerders, zoals het vier-ogenprincipe. Daardoor komen misstanden steeds minder voor.

De grootte van het beheerkantoor heeft nauwelijks invloed op de tevredenheid van VvE-bestuurders, zo blijkt uit het onderzoek. Wél is opmerkelijk dat VvE’s die al lang dezelfde accountmanager hebben, meer tevreden zijn dan VvE’s die te maken hebben met wisselingen in het accountmanagement.

Ook aanmelden voor het VvE-bestuurderspanel?

Als u in enige mate een rol speelt in het bestuur van een VvE, kunt u zich aanmelden voor het VvE Bestuurderspanel. Het VvE Bestuurderspanel is een initiatief van VvE Belang om meer inzicht te krijgen in de standpunten en uitdagingen van bestuursleden over VvE-gerelateerde zaken. Het kennen van deze standpunten en uitdagingen stelt ons in staat belangen van VvE’s en appartementseigenaars beter te behartigen.

Uw inbreng kan dus van directe invloed zijn op onze terugkoppeling richting politiek Den Haag of meegenomen worden in een landelijke publicatie.

Meld u direct gratis aan

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox