14 - 12 - 23

Veel VvE’s in de problemen – Obstakels in 2024

Twee jaar lang is er – vanwege de bekende omstandigheden – nauwelijks vergaderd. VvE’s hebben daardoor ook in veel gevallen geen belangrijke besluiten kunnen nemen, bijvoorbeeld over de verhoging van de VvE-bijdrage. Nu dreigen veel VvE’s in de problemen te komen door stijgende kosten en een te klein reservefonds.

Voor de stijgende kosten zijn meer oorzaken aan te wijzen dan alleen de gestegen energiekosten. Variabele energiecontracten zijn weliswaar goedkoper dan het prijsplafond van 2023, maar nog steeds 65% tot 70% duurder dan in 2021.

Onderhoud van het complex en de installaties is ook – veel – duurder geworden. En dat zal alleen maar erger worden. We noemen een aantal zaken die van belang zijn voor uw begroting.

[Tekst gaat verder onder de afbeelding]

hoge prijzen 2024

Gestegen energiekosten

Zowel particuliere eigenaars als VvE’s maken kosten voor de elektriciteitsaansluiting in de meterkast. Echter: particulieren genieten een korting in de vorm van een vermindering energiebelasting. Die geldt niet voor de algemene ruimtes van een VvE, zoals voor de lift. In gebouwen met een lift is de aansluiting vaak al 3×50 Ampère en soms zelfs 3×80 Ampère. Naast de stijgende elektriciteitsprijzen worden VvE’s nu ook geconfronteerd met een verhoging van maar liefst 70 % in de aansluitkosten in twee jaar, zoals u ziet op onderstaande tabel met de tarieven van Liander. Toezichthouder ACM zorgt ervoor dat de tarieven van netbeheerders niet hoger zijn dan redelijk. Dit onderwerp heeft de aandacht van VvE Belang en we gaan er mee aan de slag om het belang van de VvE onder de aandacht te brengen.

Tarieven voor aansluiting en transport elektriciteit

2022 2023 Stijging t.o.v. 2022 2024 Stijging t.o.v. 2023
3x 35A & 3x 40A € 1.049 € 1.459 39,10% € 1.732 18,69%
3x 50A € 1.526 € 2.148 40,77% € 2.555 18,97%
3x 63A € 2.009 € 2.844 41,57% € 3.387 19,10%
3x 80A € 2.486 € 3.533 42,12% € 4.211 19,19%

Onderhoud cv-ketels

Het onderhoud van cv-ketels wordt duurder omdat de werking van de rookgasafvoer voortaan verplicht moet worden gecontroleerd. Bovendien zullen installateurs ook de kosten van de certificeringsregeling in rekening brengen. En zoals u weet, mag u alleen nog maar zaken doen met een gecertificeerde installateur (met het keurmerk CO-Veilig)

Dat is een goede zaak, want de veiligheid van u en uw medebewoners wordt erdoor vergroot. Maar u krijgt wel te maken met extra kosten.

Brandveiligheid

Er is steeds meer aandacht voor brandveiligheid van wooncomplexen. Dat brengt in een aantal gevallen ook extra kosten met zich mee, zoals het vervangen van (brandonveilig)draadglas en het beveiligen van doorvoeren.

Een aantal tips om de collectieve ruimten veiliger te maken:

  • Zorg ervoor dat alle gezamenlijke gangen en ruimten altijd vrij zijn van brandbare materialen en obstakels. Plaats in die ruimten daarom geen bankstellen, containers, scootmobielen, etc. Zo blijft de vluchtroute altijd vrij van brand en rook.
  • Sluit altijd de deuren in de gezamenlijke gangen, trappenhuizen en ruimten, ook ’s nachts. Zo voorkomt u brand- en rookverspreiding en kunt u veiliger vluchten.
  • Bespreek brandveiligheid tijdens een VvE-overleg of de ALV.
  • Gebruik originele opladers voor het veilig opladen van accu’s en batterijen. Haal ze uit het stopcontact als er geen apparaten aangesloten zijn.
  • Houd deuren (zeker ’s nachts) dicht om rookverspreiding te voorkomen.

Wilt u weten of uw gebouw werkelijk brandveilig is? Laat dan een Veiligheidsscan Brandveiligheid uitvoeren door het Adviescentrum Brandveilig Wonen (ACBW).

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox