FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

Uit eigen middelen (reserves) van de VvE

Wellicht heeft uw VvE voldoende middelen in het reservefonds om de maatregelen uit te voeren. Dan hebt u nog wel toestemming nodig van de ALV.

Eenmalige verhoging van de periodieke bijdrage voor de leden

De VvE vraagt om een bijdrage van de leden. Die kunnen dat zelf uit hun spaargeld financieren, of een lening bij hun huisbank of een groene bank aangaan.

Is uw reservefonds onvoldoende gevuld voor het nemen van energiebesparende maatregelen? En wilt u de leden ook niet vragen om een eenmalige bijdrage? Dan is een lening wellicht dé methode om toch deze maatregelen te kunnen nemen.
De Wet verbetering VvE’s, die naar alle waarschijnlijkheid ingaat op 1 januari 2017, zorgt ervoor dat de VvE meer mogelijkheden heeft om een lening aan te gaan. Die mogelijkheid is dan voortaan in de wet opgenomen. Extra voordeel: de hoofdelijke aansprakelijkheid vervalt.

Duurzaamheidslening

In gemeenten die zijn aangesloten bij het Stimuleringsfonds Huisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), kunt u een beroep doen op de duurzaamheidslening. De rente op deze leningen is veel lager dan de commerciële rente die banken hanteren. Kijk op de Energiesubsidiewijzer om te zien of uw gemeente is aangesloten bij SVn.
Kijk voor meer informatie op www.svn.nl.

VvE Energiebespaarlening

Sinds 2015 kunnen VvE’s de VvE Energiebespaarlening afsluiten. De lening wordt verstrekt vanuit het Nationaal Energiebespaarfonds; de uitvoering wordt geregeld door SVn.
Alle informatie vindt u op www.energiebespaarlening.nl.

Energy Service Company (ESCo)

Energy Service Company's (ESCo's) zijn bedrijven die de aanleg en het onderhoud en beheer van de (klimaat-)installaties van gebouwen overnemen. Zij leveren een gegarandeerde energiebesparing, inclusief de financiering ervan. U hebt dan dus geen investeringskosten.
Diverse energieleveranciers bieden ESCo’s aan. Vraag uw leverancier naar de mogelijkheden!