De VvE en de bank

De handelwijze van de banken is een onderwerp dat voor alle VvE’s van belang is. Daarvoor gaan we ook dit jaar weer aandacht vragen. Immers, de bank is voor een VvE een essentieel onderdeel voor het goed functioneren van de organisatie. Voor de VvE geldt bovendien dat er vanuit de regelgeving bepaalde eisen worden gesteld aan de financiële en bancaire relaties. Denk daarbij aan het vier-ogenprincipe of aan het feit dat een eigenaar moet meetekenen bij opnames uit het reservefonds.

Bankrekening openen als VvE

Enkele banken meldden in 2022 dat het voor verenigingen en stichtingen (en dus ook voor VvE’s) niet meer mogelijk was om een bankrekening te openen. De banken kregen het te druk met het controleren van nieuwe en bestaande klanten op mogelijke witwaspraktijken.

Extra kosten voor de VvE

In het kader van de onderzoeken naar witwaspraktijken betalen VvE’s extra veel voor het aanhouden van een bankrekening: € 7,50. ‘Gewone rekeninghouders betalen € 2,50 per maand).

Geld lenen als VvE

Geld lenen voor het uitvoeren van groot onderhoud of verduurzamingsmaatregelen is bij de Nederlandse banken niet mogelijk: een VvE kan bij die banken geen lening afsluiten. Bij het Warmtefonds, SVn en Bank TEN31 kan het wel.

Sparen

VvE’s die veel spaargeld in hun reservefonds hebben (bijvoorbeeld omdat er een duur onderhoudsproject aankomt) willen dat geld veelal verdelen over twee spaarrekeningen. Immers: in het Nederlandse depositogarantiestelsel is spaargeld gegarandeerd tot 100.000 euro. Per VvE dus.

De grote banken in Nederland maken het voor een VvE onmogelijk om een spaarrekening te openen zonder lopende rekening. Dat betekent dat de VvE onnodige kosten moet maken. Bij buitenlandse banken is er vaak meer mogelijk. De Bank TEN31 is een Duitse bank. Daar is het spaargeld gegarandeerd tot 100.000 euro per eigenaar.

Ubo binnen de VvE

Ubo betekent ‘ultimate beneficial owner’ (uiteindelijk belanghebbende eigenaar).

Na enig wikken en wegen is besloten dat de VvE niet onder de Wet ubo valt, maar banken zien het VvE-bestuur nog steeds als ubo. Zie verder over dit onderwerp hier

Onderzoek

De problemen die VvE’s ondervinden bij het stallen van spaargeld, het aangaan van een financiering etc. spelen een belemmerende rol voor het goed functioneren van de verenigingen.

In de eerste helft van 2023 gaat VvE Belang hiernaar een onderzoek uitvoeren. Op basis daarvan komt er een rapport over de handelwijze van banken en de gevolgen daarvan voor de VvE.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de beheerders en met Vereniging Eigen Huis. Onderdeel van dit onderzoek is een enquête onder VvE’s en VvE-beheerders in Nederland.

Het rapport wordt in de tweede helft van 2023 besproken met de toezichthouders, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de betrokken banken.

 

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox