Wat is een gemengde VvE?

Als in het gebouw eigenaars en huurders wonen, spreken we over een ‘gemengde VvE’. U leest ook wel eens ‘gestippeld bezit’. Dat is hetzelfde. De regels van de VvE gelden voor alle eigenaars (dus ook voor de verhuurder die er zelf niet woont). Maar er is veel onduidelijkheid over de rechten en plichten van huurders en eigenaars.

Eigenaar-bewoners én huurders

Wie in een gebouw met eigenaar-bewoners én huurders woont, krijgt te maken met een groot aantal rollen en relaties: de eigenaar-bewoner, de huurder, de verhurende eigenaar, het VvE-bestuur, de voorzitter en vaak ook nog de beheerder. En in sommige gevallen heeft ook de gemeente nog eigen regels. Dat maakt het besturen van een gemengde VvE niet eenvoudig.

Dan gaat het meestal om regels die gelden voor beide partijen, maar ook om het vraagstuk hoe iedereen prettig in het gebouw kan wonen. Immers: huurders en eigenaars hebben soms tegenstrijdige belangen. En dan is er ook nog de grooteigenaar, die meestal een aantal appartementen verhuurt. Dat kan een woningcorporatie of een belegger zijn, maar ook een particuliere eigenaar die een aantal appartementen in eigendom heeft.

Grafiek gemengde en niet gemengde VvE's

In 2016 was het aantal gemengde VvE’s groter dan het aantal niet gemengde VvE’s. Bron: CBS

Huurdersverklaring

In veel complexen wonen eigenaars en huurders. Zij willen allemaal zo prettig mogelijk wonen in het gebouw. Om ervoor te zorgen dat – net als de eigenaars – ook de huurders op de hoogte zijn van de leefregels in het gebouw, is er de huurdersverklaring. Die wordt ook wel gebruikersverklaring genoemd. Iedere huurder moet hem ondertekenen.

Met het ondertekenen van deze verklaring bevestigt de huurder dat hij zich zal houden aan alle regels die de VvE stelt in het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement. Over die regels heeft de vergadering van eigenaars al eerder beslist.

Sinds het modelreglement van 1992 geldt dit ook voor besluiten die worden genomen nadat de verklaring is ondertekend.

Laat de verklaring tekenen!

Wordt in het complex een appartement verhuurd? Zorg ervoor dat de huurder de huurders- of gebruikersverklaring ondertekent. Alleen dan is hij gebonden aan alle regels.

Alles wat u wilt weten over het wonen in een gemengd complex vindt u in het boek ‘Thuis in gemengde complexen’ van dr. Mechteld van der Vleuten. In het boek ‘Thuis in gemengde complexen’ vindt u veel informatie over de huurders- of gebruikersverklaring. Er staat ook een voorbeeld-verklaring in (en ook in het Engels). U bestelt het boek hier.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox