Bestuur – Bestuurder

Iedere Vereniging van Eigenaars heeft een bestuur. Dat vertegenwoordigt de VvE. Het VvE-bestuur kan worden samengesteld uit de appartementseigenaars zelf, maar er kan ook een externe bestuurder worden aangesteld. Het splitsingsreglement bepaalt hoeveel bestuurders een VvE moet hebben.

Tekst gaat verder onder de foto

professioneel vve bestuur kantoor

Soms kiezen VvE’s voor een professioneel VvE-bestuur

Benoemen van het VvE-bestuur

De bestuurder wordt benoemd door de Vergadering van Eigenaars en kan te allen tijde door de vergadering worden ontslagen.

Een bestuurder hoeft dus geen lid te zijn van de VvE. Soms hebben leden te weinig kennis en/of tijd om de bestuurstaken goed uit te voeren. Dan kan een professionele bestuurder worden benoemd. Dat kan ook een VvE Beheer zijn. Een professioneel kantoor kan de hele bestuurstaak op zich nemen of een deel daarvan, bijvoorbeeld het administratieve of het technische beheer. In de laatste gevallen is het beheerkantoor alleen technisch beheerder of administratief/financieel beheerder; de VvE voert zelf het bestuur uit.

Taken van het VvE-bestuur

Het besturen van een VvE is niet eenvoudig. Het aantal taken van een VvE-bestuur is groot. Het bestuur regelt alle financiële zaken (eventueel samen met de financieel beheerder) en het zorgt ervoor dat de besluiten die de vergadering van eigenaars heeft genomen, worden uitgevoerd. En niet te vergeten: het bestuur zorgt ervoor dat alle bewoners (eigenaars en huurders) zich aan de regels van de reglementen en de gemaakte afspraken houden.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van een VvE-bestuur

 •  Opstellen van een meerjarenonderhoudsplan en de bijbehorende meerjarenbegroting,
 •  incasseren van de periodieke bijdragen (VvE-bijdragen),
 •  beheer van de financiën,
 •  samenstellen van de financiële stukken,
 •  uitschrijven van de vergaderingen,
 •  verslaglegging (notuleren) van de vergaderingen (zorg voor een goede notulist),
 •  uitvoering van besluiten die door de vergadering zijn genomen,
 •  beoordeling van offertes,
 •  begeleiding van onderhoudswerkzaamheden,
 •  afsluiten van verzekeringen,
 •  inschrijven van de VvE in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel,
 •  doen van opgave aan de notaris bij overdracht van een appartementsrecht.

De VvE heeft geen bestuur

Paniek: het bestuur is opgestapt! Wie neemt nu de besluiten? En worden die uitgevoerd? Door wie?

De eigenaars komen in vergadering bij elkaar om besluiten te nemen. Die besluiten worden uitgevoerd door het bestuur als vertegenwoordiger van de VvE.

Wanneer de VvE niet komt tot een besluit – of wanneer een besluit niet wordt uitgevoerd – kan aan de kantonrechter een zogenaamde vervangende machtiging worden gevraagd. Als de kantonrechter deze machtiging verleent, komt die in de plaats van een besluit van de vergadering.

Een nieuwe bestuurder kan worden benoemd door de vergadering van eigenaars. Daarvoor is een gewone meerderheid van stemmen voldoende (de helft plus minstens één)

Administrateur?

In oudere splitsingsreglementen (van vóór 1992) wordt de bestuurder aangeduid als ‘administrateur’. Dat is dus een VvE-bestuurder en geen beheerder. Het is ook geen administratief beheerder.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox