‘Optoppen’ van uw complex biedt kansen voor uw VvE

Het optoppen van appartementencomplexen, ofwel: een laag (of enkele lagen) toevoegen aan het gebouw is een opkomende trend in de vastgoedsector die steeds meer aandacht krijgt. Vooral in stedelijke gebieden waar ruimte schaars is, kan dit interessant zijn voor de VvE. Zeker ook als het om de financiële positie gaat. Naast kansen zijn er ook uitdagingen.

Wat betekent optoppen?

Optoppen verwijst, zoals de naam al aangeeft, naar het toevoegen van extra verdiepingen bovenop een bestaand appartementencomplex. Deze aanpassing kan variëren van het toevoegen van één extra verdieping tot het volledig herontwikkelen van het gebouw met meerdere nieuwe verdiepingen. Het doel is om meer woonruimte te creëren zonder extra grond te gebruiken. Daardoor kan het een aantrekkelijke optie zijn in dichtbevolkte gebieden. De demissionair minister van volkshuisvesting heeft al gesproken over een potentie van 100.000 opgetopte woningen.

[TEKST GAAT VERDER ONDER DE AFBEELDING]

Optoppen

Wat kost optoppen?

Wat betreft de kosten, kunnen de uitgaven voor het optoppen van een appartementencomplex sterk variëren. De prijs is afhankelijk van verschillende factoren zoals de omvang van het project, de staat van het bestaande gebouw, de gebruikte materialen en lokale regelgeving. Over het algemeen kunnen de kosten echter aanzienlijk zijn en variëren van enkele honderdduizenden tot miljoenen euro’s. Het is essentieel voor VvE-bestuurders om een grondige kosten-batenanalyse uit te voeren en samen te werken met professionele adviseurs om realistische schattingen te maken voordat ze besluiten tot uitbreiding over te gaan. In sommige gevallen kan optoppen financieel gunstig uitpakken voor VvE’s. In VvE Magazine van mei a.s. leest u alles over een succesvol project.

Optoppen van een appartementencomplex, mag dat zomaar?

Bij het optoppen van een appartementencomplex komt heel wat kijken, aangezien dit niet zomaar kan worden uitgevoerd. Het vereist zorgvuldige planning, goedkeuringen van relevante autoriteiten en naleving van lokale bouwvoorschriften en regelgeving. VvE-bestuurders moeten een gedegen begrip hebben van de juridische en regelgevende aspecten die hiermee gepaard gaan, inclusief mogelijke beperkingen zoals bestemmingsplannen, hoogtebeperkingen en architectonische richtlijnen.

Om tot optoppen over te gaan, is goedkeuring nodig van alle eigenaars. Dat betekent dat een vergaderbesluit moet worden genomen met unanimiteit van stemmen.

Opgetopt, van wie is het nu?

Nadat het appartementencomplex is ‘opgetopt’ rijst de belangrijke vraag: wie is nu eigenaar van de nieuwe ruimte? In de meeste gevallen blijft deze eigendom van de VvE en worden de nieuwe eenheden opgenomen in de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Dit betekent dat de kosten en verantwoordelijkheden voor het onderhoud en beheer worden gedeeld door alle eigenaren binnen de VvE.

Wijziging van splitsingsakte door optoppen

De splitsingsakte is het juridische document dat de eigendomsrechten, verantwoordelijkheden en regels voor het beheer van het gebouw regelt. Optoppen van een appartementencomplex kan leiden tot wijzigingen in de splitsingsakte. Het is essentieel om deze wijzigingen zorgvuldig te documenteren en te formaliseren om eventuele geschillen of onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen. Een ervaren juridisch adviseur kan hierbij van onschatbare waarde zijn voor VvE-bestuurders.

Conclusie:

Het optoppen van appartementencomplexen biedt een boeiende mogelijkheid om de waarde van vastgoed te verhogen en tegelijkertijd te voldoen aan de groeiende vraag naar woonruimte. Het is echter een complex proces dat grondige planning, nauwgezette naleving van regelgeving en samenwerking binnen de VvE vereist. Met de juiste kennis en voorbereiding kunnen VvE-bestuurders deze uitdagingen succesvol aanpakken en de voordelen van optoppen maximaliseren voor henzelf en hun mede-eigenaars.

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox