Financieringsmogelijkheden

Er zijn verschillende manieren van financieringsmogelijkheden voor uw VvE. In dit artikel vindt u de meest gekozen financieringsmogelijkheden.

Financieringsmogelijkheden

Eigen middelen

 • Reservefonds

  Wellicht heeft uw VvE voldoende middelen in het reservefonds om de maatregelen uit te voeren. Dan hebt u nog wel toestemming nodig van de ALV.

 • Eenmalige verhoging periodieke bijdrage voor bewoners

  De VvE vraagt om een bijdrage van de leden. Die kunnen dat zelf uit hun spaargeld financieren, of een lening bij hun huisbank of een groene bank aangaan.

  Is uw reservefonds onvoldoende gevuld voor het nemen van energiebesparende maatregelen? En wilt u de leden ook niet vragen om een eenmalige bijdrage? Dan is een lening wellicht dé methode om toch deze maatregelen te kunnen nemen.
  De Wet verbetering VvE’s, die naar alle waarschijnlijkheid ingaat op 1 januari 2017, zorgt ervoor dat de VvE meer mogelijkheden heeft om een lening aan te gaan. Die mogelijkheid is dan voortaan in de wet opgenomen. Extra voordeel: de hoofdelijke aansprakelijkheid vervalt.

 • Uitstellen en sparen

  Een andere mogelijkheid is het uitstellen van de werkzaamheden. U spaart dan gezamenlijk met de VvE voor de werkzaamheden. Op dit moment stijgen echter de bouwkosten harder dan dat de rentepercentages zijn. Dus in veel gevallen zal het een combinatie worden van uitstellen en lenen

Geld lenen

In principe mag bijna elke VvE geld lenen, tenzij uitdrukkelijk in de akte vermeld staat dat er niet geleend mag worden (5:126 lid 4 BW). Het lenen van geld als een VvE zijnde is niet eenvoudig, maar wel degelijk mogelijk.

 • Collin Crowdfund

  VvE Belang heeft in samenwerking met Collin Crowdfund NV het initiatief ontwikkeld om voor VvE’s in Nederland crowdfunding beschikbaar te stellen.

  Alles over de samenwerking, crowdfundig en Collin, leest u hier

 • TEN31 Bank

  TEN31 Bank AG is ontstaan uit de Duitse WEG Bank AG, een van de grootste familiebedrijven op het gebied van vastgoedbeheer. Het dagelijkse beheer van onroerend goed inspireerde het idee voor een gespecialiseerde bank: door en voor de woningsector. Inmiddels is de bank ook actief in Nederland, waar zij fungeren als de eerste gespecialiseerde bank voor VvE’s. Daarnaast heeft TEN31 een speciale VvE Lening ontwikkelt. Meer weten over deze VvE Lening? Klik hier

 • Nationaal Warmtefonds

  Het Nationaal Warmtefonds biedt verantwoorde en betaalbare financiering voor de verduurzaming van huizen en gebouwen van eigenaar-bewoners, Verenigingen van Eigenaars en scholen. Het Warmtefonds is opgericht in 2013 (toen als Nationaal Energiebespaarfonds) en voert zijn werkzaamheden uit in opdracht van de Rijksoverheid.

  Als VvE kunt u aan de slag met de verduurzaming van het appartementencomplex met de VvE Energiebespaarlening. De VvE sluit een lening af zodat energiebesparende maatregelen kunnen worden uitgevoerd.

 • Duurzaamheidslening

  In gemeenten die zijn aangesloten bij het Stimuleringsfonds Huisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), kunt u een beroep doen op de duurzaamheidslening. De rente op deze leningen is veel lager dan de commerciële rente die banken hanteren. Kijk op de Energiesubsidiewijzer om te zien of uw gemeente is aangesloten bij SVn.
  Kijk voor meer informatie op www.svn.nl.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox