Gevelisolatie

Geïsoleerde gebouwen en woningen bieden meer comfort en een lagere energierekening dan niet-geïsoleerde. Bij gebouwen met een spouwmuur ligt isolatie van de spouw voor de hand. Als er geen spouw is, kan de gevel alsnog worden geïsoleerd. Van binnen of van buiten. De kosten van gevelisolatie zijn afhankelijk van de mate van isolatie en de manier die wordt gekozen.

Gevelisolatie

Gekwalificeerde meerderheid

Voor het nemen van energiebesparende maatregelen is in alle gevallen een gekwalificeerde meerderheid van stemmen nodig in de ALV. Het is verstandig om isolatie mee te nemen bij het uitvoeren van groot onderhoud aan de gevel.

Gaat u aan de binnenkant isoleren? Dan hebt u ook de medewerking nodig van alle eigenaars: er moet immers binnen de woning worden gewerkt.

Wat kost gevelisolatie?

Dat is afhankelijk van de gekozen materialen en de dikte van dat isolatiemateriaal.

Voor isolatie van de gevel is subsidie beschikbaar: de SVVE. Een lening afsluiten kan bij het Nationaal Warmtefonds of SVn.

Isoleren? Dan ook ventileren!

Oudere woningen zijn vaak slecht tot matig geïsoleerd. Daar staat tegenover dat ze vaak veel kieren hebben. Dat zorgt voor natuurlijke isolatie.

Gaat u het gebouw isoleren? Dan pakt u natuurlijk allereerst de kieren aan. Die zorgen immers voor tocht en kou. Weg met die kieren dus!

Echter: daardoor verandert de vochthuishouding van uw woning. Waarschijnlijk is er na de isolatie te weinig ventilatie – als u geen maatregelen neemt om dat te voorkomen.

Met een hygrometer controleert u de luchtvochtigheid. Die ligt idealiter tussen de 40 en 55 %.

Eerst gebreken aanpakken

Is er sprake van lekkages of andere gebreken aan de gevel? Zorg dat die opgelost zijn. Anders wordt het isolatiemateriaal mogelijk nat. Dan is er geen sprake meer van comfort!

De aanpak

Voor een plan van aanpak: raadpleeg de Campagnebox voor verduurzaming van VvE-complexen. Deze vindt u hier.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox