Ventilatie

Ventilatie is belangrijk voor uw gezondheid. Vervuilde lucht in de woning versterkt allergieën, luchtwegproblemen en irritatie van slijmvliezen, zeker bij ouderen en mensen die al ziek zijn. Vuile lucht moet de woning dus uit en schone lucht moet aangevoerd worden. Vroeger ging luchtverversing in huis vanzelf, via naden en kieren. In moderne, kierdichte huizen gebeurt dat niet en is andere ventilatie nodig.

Ventilatie kost onvermijdelijk energie, omdat er warmte uit de woning verloren gaat. Warme lucht verlaat het huis en frisse buitenlucht komt daarvoor in de plaats. Omdat goed ventileren essentieel is voor uw gezondheid, is er geen sprake van energieverspilling. Door slim te ventileren, kunt u het energieverlies zo klein mogelijk houden. Welke maatregelen u kunt nemen, hang af van het type ventilatie in uw woning: natuurlijke- , mechanische- of balansventilatie.

Natuurlijke ventilatie

Zo’n twee derde van de woningen heeft natuurlijke ventilatie. De aanvoer van lucht gaat dan vaak via roosters in de kozijnen of gevels van de woonkamer en de slaapkamers. In 40 procent van de (meestal oudere) woningen met natuurlijke ventilatie ontbreken ventilatieroosters. In dat geval moet schone lucht binnenkomen via (klep)raampjes, of via naden en kieren. Voor de afvoer van lucht is er in woningen met natuurlijke ventilatie een afvoerkanaal vanuit de keuken en de badkamer, door het dak of de gevel naar buiten. Door natuurlijke trek verdwijnt dan lucht uit deze vochtige ruimtes naar buiten.

Met ventilatieroosters kunt u de ventilatie beter regelen en hebt u minder last van tocht. Kies bij voorkeur winddrukgeregelde roosters. Die laten niet méér lucht door als de wind erop staat. Daardoor voelt de toevoer van frisse lucht in huis minder koud aan.

Ventilatie met warmteterugwinning is duur, maar maakt de ventilatie in bijvoorbeeld woonkamer of slaapkamer veel energiezuiniger. Hierbij wordt in een vertrek een ventilatie-unit onder een raam geplaatst. De toegevoerde lucht wordt opgewarmd door middel van warmteterugwinning of met de warmte van de radiator.

Vraaggestuurd

In de huiskamer of slaapkamers bepaalt een CO2-meter hoe hard geventileerd moet worden. Elektronisch gestuurde roosters worden automatisch meer open of dicht gezet naar gelang de behoefte. In de badkamer en keuken kan een vochtmeter bepalen hoeveel er geventileerd moet worden.

Mechanische ventilatie

Mechanische ventilatie is een afzuigsysteem dat voortdurend lucht afvoert uit de hele woning. Daardoor wordt de lucht in de woning voortdurend ververst. Schone lucht komt dan vanzelf binnen via open ventilatieroosters en eventuele open (klep)ramen. Goed gebruik en onderhoud van de installatie zijn noodzakelijk. Als dat gebeurt, is mechanische ventilatie beter dan natuurlijke ventilatie.

Een ventilatie-unit (meestal te vinden in dezelfde ruimte als de cv-ketel) zuigt vuile lucht weg uit de keuken, de badkamer en het toilet. De lucht verdwijnt via afzuigventielen in het plafond of de muur. Een regelknop met twee of drie standen (meestal te vinden in de keuken en/of de badkamer) regelt de hoeveelheid lucht die het mechanische afvoersysteem afvoert.

Balans

Balansventilatie is ook een vorm van mechanische ventilatie. Het systeem zorgt niet alleen voor de afvoer van lucht, maar ook voor de aanvoer. Balansventilatie betekent dat het systeem evenveel lucht aanvoert als afvoert. Meestal zit er ook een warmteterugwin-unit in (wtw): die warmt koude lucht van buiten op met de warmte van de afgevoerde lucht. Dat maakt balansventilatie tot het meest energiezuinige ventilatiesysteem.

Met sensoren die CO2 en/of vocht meten, kan de balansventilatie vraag gestuurd worden gemaakt. Daarmee stemt u de ventilatie af op de behoefte en wordt het systeem nog zuiniger. De aanvoer en afvoer van lucht verloopt via aparte kanalen. Via ventielen in de woon- en slaapkamer wordt ventilatielucht de woning in geblazen. Afzuigventielen in de badkamer, keuken en het toilet voeren lucht af.

Vanwege de aparte luchtstroomkanalen is centrale balansventilatie moeilijk aan te leggen in bestaande bouw. Als er al voldoende ruimte is in huis, is een grote verbouwing in alle vertrekken noodzakelijk. Balansventilatie wordt dus vooral tijdens de bouw aangelegd. Veel woningen die na 1980 zijn gebouwd, beschikken over balansventilatie.

Als u deze maatregel uitvoert in combinatie met twee isolerende maatregelen aan de schil van het gebouw (gevel, dak etc.), is er subsidie beschikbaar.[/accordion]

Bekijk ook eens de VvE Belang Youtube video’s ‘Ventilatiemogelijkheden’ en ‘Ventileren, waarom belangrijk?’ 

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox