Digitaal vergaderen voor VvE-besturen

Digitaal vergaderen heeft in de afgelopen periode veel aan populariteit gewonnen, met name vanwege de beperkingen die de Covid-19-pandemie met zich meebracht. Ook Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) hebben hiermee te maken gehad. Echter, sinds 1 februari 2023 zijn de tijdelijke maatregelen met betrekking tot digitaal vergaderen niet langer van kracht. Dit betekent dat VvE’s weer moeten voldoen aan de bepalingen in hun splitsingsreglement met betrekking tot de Algemene Ledenvergadering (ALV).

[Tekst gaat verder onder de afbeelding]

Digitaal vergaderen

Terug naar de regels van het splitsingsreglement

Vanaf 1 februari 2023 moeten VvE’s zich weer houden aan de regels zoals vastgelegd in hun splitsingsreglement. Dit betekent dat de mogelijkheid om de ALV uit te stellen tot maximaal zes maanden niet langer van toepassing is. Eventuele belemmeringen die in het splitsingsreglement staan, moeten weer in acht worden genomen. Het is van groot belang dat VvE’s zich op de hoogte stellen van de specifieke bepalingen in hun eigen splitsingsreglement om aan de vereisten voor de ALV te voldoen.

De nieuwe, permanente wet: nog in afwachting

Hoewel er voor 1 februari 2023 gesproken werd over een nieuwe, permanente wet voor digitaal vergaderen, is deze wet nog niet van kracht geworden. Het is belangrijk voor VvE’s om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom deze nieuwe wet en de publicaties van de overheid of de betrokken ministeries nauwlettend in de gaten te houden. Zodra de nieuwe wet van kracht wordt, zullen VvE’s zich naar alle waarschijnlijkheid moeten aanpassen aan de nieuwe regelgeving en voorwaarden voor digitaal vergaderen.

Professionele ondersteuning voor efficiënte vergaderingen

VvE-vergaderingen kunnen soms complexe aangelegenheden zijn, vooral wanneer er lastige kwesties op de agenda staan of wanneer er onderlinge spanningen zijn binnen de VvE. In dergelijke gevallen kan het nuttig zijn om (tijdelijke) professionele ondersteuning in te schakelen voor de vergaderingen.

Een vergadervoorzitter kan zorgen voor een gestructureerd verloop van de VvE-vergadering. Alle aanwezige VvE-leden krijgen de gelegenheid om hun mening te geven en er wordt rekening gehouden met hoor en wederhoor. Besluiten worden genomen op basis van de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement. VvE Belang heeft dit jaar een nieuwe dienst geïntroduceerd: het voorzitten van de vergadering. Hiermee kunnen VvE’s profiteren van professionele ondersteuning om hun vergaderingen efficiënter en effectiever te laten verlopen.

Hoewel de exacte regels voor digitaal vergeren momenteel in afwachting zijn van de nieuwe wet, kan het inschakelen van een vergadervoorzitter nog steeds waardevol zijn. Een ervaren voorzitter kan helpen om de vergadering soepel te laten verlopen, ervoor zorgen dat alle leden de kans krijgen om hun mening te uiten en de besluitvorming op een rechtmatige en transparante manier te faciliteren.

Internetconsultatie gesloten

De nieuwe wet voor digitaal vergaderen heeft recentelijk in de zogenaamde ‘internetconsultatie’ gestaan. Tijdens deze periode konden belanghebbenden hun mening geven over het concept van de wet. Helaas is de internetconsultatie inmiddels gesloten, waardoor het niet meer mogelijk is om direct invloed uit te oefenen op de wetgeving. Het is echter belangrijk om te weten dat diverse belangengroepen, zoals VvE Belang, hebben deelgenomen aan de consultatie en hun standpunten hebben ingebracht.

Voorbereid zijn op de toekomst

Hoewel de nieuwe wet voor digitaal vergaderen nog niet van kracht is en de exacte inhoud nog onbekend is, is het verstandig voor VvE’s om zich voor te bereiden op de toekomst. Het is raadzaam om de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend te volgen en op de hoogte te blijven van eventuele publicaties en aankondigingen van de overheid. Zo kunt u tijdig aanpassingen doorvoeren en voldoen aan de nieuwe regelgeving zodra deze van kracht wordt.

Concluderend biedt digitaal vergaderen voor VvE-besturen efficiëntie en flexibiliteit, maar de regels en wetgeving rondom dit onderwerp zijn momenteel in transitie. Hoewel de tijdelijke maatregelen na 1 februari 2023 niet langer gelden, is het belangrijk om het splitsingsreglement te raadplegen en u voor te bereiden op mogelijke veranderingen met betrekking tot de nieuwe permanente wet. Daarnaast kan het inhuren van een vergadervoorzitter helpen bij het gestructureerd en effectief laten verlopen van de vergaderingen. Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en houdt u gereed voor de toekomstige wetgeving omtrent digitaal vergaderen voor VvE-besturen.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox