09 - 12 - 22

Niet meer digitaal vergaderen na 1 februari 2023

Een aantal onderdelen van de Tijdelijke wet Covid-19 zijn niet langer van kracht na 1 februari 2023. Dat betekent dat u na die datum niet meer digitaal uw ALV mag houden. De minister bereidt een nieuwe, permanente wet voor. Geef uw mening!

Tot 1 februari gelden dus nog de huidige vergaderregels. U mag de ALV tot zes maanden uitstellen. Alle belemmeringen die in het splitsingsreglement staan, zijn met deze wet tijdelijk niet van toepassing: de wet gaat vóór de reglementen. Vanaf 1 februari moet u zich weer aan de bepalingen in uw splitsingsreglement houden.

Er komt een nieuwe, permanente wet. Wanneer die van kracht wordt, is nog niet bekend.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Digitaal vergaderen

Online vergaderen dient aan enkele voorwaarden te voldoen.

Voorwaarden digitaal vergaderen

Voor digitaal vergaderen moet u bij het uitschrijven van de vergadering de oproepingstermijn zoals in het splitsingsreglement is bepaald, in acht nemen.

In de uitnodiging moet u vermelden:

  • dat het bestuur of de voorzitter van de vergadering bepaalt dat leden geen fysieke toegang hebben tot de vergadering, en dat de vergadering langs elektronische weg door leden kan worden gevolgd;
  • dat de leden tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering schriftelijk of elektronisch vragen kunnen stellen over de onderwerpen die in de uitnodiging (de agenda) staan;
  • op welke wijze de leden hun stem kunnen uitbrengen.

Klik hier om te zien welke voorwaarden nog meer gelden bij digitaal vergaderen. Bekijkt u liever een presentatie over digitaal vergaderen? Dat kan! Bekijk hier de presentatie.

Uw mening via internet

De nieuwe wet is recent in ‘internetconsultatie’ gegaan. Dat betekent dat iedereen zijn/haar mening kan geven over de concept-wet. Of over onderdelen daarvan. VvE Belang gaat dat zeker doen. Wilt u ook uw mening geven? U kunt deelnemen aan deze internetconsultatie door op deze link te klikken.

Voorzitter van de vergadering

Heeft uw VvE behoefte aan meer structuur in de VvE-vergadering? Of staan er lastige kwesties op de agenda? Zijn er onderlinge spanningen? Dan kan (tijdelijke) professionele ondersteuning bij de vergadering prettig zijn.

Een vergadervoorzitter zorgt voor het efficiënt laten verlopen van de VvE-vergadering. Alle aanwezige VvE-leden krijgen de gelegenheid hun mening te geven (hoor en wederhoor). Besluiten worden genomen op basis van de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement. VvE Belang introduceert dit jaar als nieuwe dienst het voorzitten van de vergadering.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox