Inzagerecht

Het komt geregeld voor: een appartementseigenaar verzoekt het VvE-bestuur van de VvE om inzage in de administratie verzoekt. Dat is begrijpelijk maar het is niet altijd effectief voor een goed VvE-bestuur en/of –beheer.

Modelreglement 2006 is het enige MR waarin het inzagerecht ontbreekt. Volgens alle andere reglementen moet het bestuur aan iedere eigenaar alle gewenste inlichtingen verstrekken die te maken hebben met de administratie van het gebouw en het beheer van de fondsen.

Maar dat betekent niet dat de VvE aan elk verzoek tegemoet moet komen.  Allereerst gaat het om inzage; niet om het geven van kopieën. Het gaat alleen om het geven van inlichtingen en het verlenen van inzage in de administratie. Modelreglement 2017 bepaalt dat een eigenaar tegen betaling van kosten kopieën mag maken. Er is geen recht op afgifte.

Wat is administratie?

Soms zijn bij de administratie privacybelangen in het geding, bijvoorbeeld als de VvE personeel in dienst heeft. Dan is de vraag: wat is eigenlijk administratie? De Rechtbank Noord-Holland heeft daar het antwoord op gegeven: het VvE-bestuur kan telkens een eigen afweging maken over de vraag welke informatie aan leden wordt gegeven.

Bovendien moet het bestuur vrijuit kunnen discussiëren. Als de notulen van die vergaderingen moeten worden verstrekt aan de leden, kan dat nadelig zijn voor een goed bestuur.

Het antwoord kan dus zijn: ‘Nee, tenzij’. Het inzagerecht is niet alomvattend en het geeft geen recht op afgifte van documenten.

Meer weten? Neem contact op met de helpdesk.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox