13 - 07 - 23

niet actueel (oud nieuws)

Update: Aanvragen TTB-subsidie gaan volgende fase in

VvE Belang is geselecteerd voor deelname aan de 'bulkroute' voor de aanvraag van de TTB-subsidie (de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen). Daarmee beschikken we over een alternatieve optie om de subsidieaanvraag in te dienen. Die komt in de plaats van de reguliere procedure via het formulier van de Belastingdienst. Goed nieuws: we hebben groen licht voor de aanvraagprocedure!

Omdat in deze route de subsidieaanvragen groepsgewijs worden ingediend, moest de Belastingdienst daarvoor een formulier ontwikkelen en verschillende controles inrichten. Dat heeft de nodige tijd gekost. Vervolgens hebben wij een pilot gedraaid met de Belastingdienst.

De pilotfase is nu afgerond. Dat betekent dat VvE Belang nu groen licht krijgt om alle aanvragen in te dienen. De eerste aanvragers hebben inmiddels een ontvangstbevestiging ontvangen. Die zijn nu de fase ingegaan van controle, vragen en toekenning (of afwijzing als daar juiste argumenten voor zijn).

Pand ID’s

Met name de Pand ID’s die op de subsidieaanvraag ingevuld moet worden, zorgden voor onzekerheid en vertraging. Veel VvE’s hebben meer dan één Pand ID; soms wel tien of meer. Natuurlijk hadden we de Belastingdienst al gewaarschuwd dat het aanvraagproces daarop niet was ingericht.

Desondanks bleek het een probleem. Inmiddels is er een tweede – aanvullend – formulier ontwikkeld om de Pand ID’s in te vullen en deze te koppelen aan adressen en huisnummers. Dit is een behoorlijke extra administratieve belasting voor VvE Belang. We hebben ons met man en macht ervoor ingezet om ook dit onderdeel van de aanvraag gereed te maken.

Verrekenen

De verdeling van de subsidiegelden was ook een onderwerp waarover weinig duidelijkheid bestond.

VvE Belang heeft voorgesteld om de verdeling van subsidiegelden te regelen op basis van voorschotten. Na intensieve gesprekken en overtuigingspogingen hebben het ministerie Van Economische Zaken en Klimaat en de Belastingdienst daarmee ingestemd. Dit zorgt voor een duidelijke  en transparante afrekening. VvE Belang is verheugd over deze beslissing, omdat daarmee  de subsidiegelden op de juiste manier bij de huishoudens terechtkomen.

Het betekent ook dat VvE’s niet hoeven te wachten op een moment van eindafrekening om de subsidie uiteindelijk definitief te verrekenen.

Tevens is duidelijk geworden dat de toegekende subsidie voor een wooneenheid gelijk verdeeld moet worden over 12 maanden van 2023. Ook dat maakt verrekening simpel, ook ten aanzien van de eigenaars die in de loop van het kalenderjaar verhuist zijn.

Voor de corporaties zal een ander verrekeningssysteem gaan gelden.

In ons recente webinar geven wij een rekenvoorbeeld over verrekenen door middel van voorschotten.

Nog een rekenvoorbeeld vindt u hieronder:

Voorbeeld: Een wooneenheid betaalt 250 euro/maand voorschot energie einde maand
In aug. 2023 wordt subsidie verleend.
T.b.v. deze wooneenheid 1.200 euro

Verder verloop van het aanvraagproces

Zoals aangegeven, kan VvE Belang nu door met het aanvraagproces. Dat geldt overigens ook voor alle andere partijen die zijn toegelaten in de bulkroute.

Dat proces ziet er als volgt uit:

  1. Na de aanvraag volgt de bevestiging. Deze bevestiging volgt na een periode van twee dagen. In deze beide dagen kunnen eventuele fouten op het formulier nog worden hersteld. De aanvragen worden vervolgens ingelezen in het systeem van de Belastingdienst.
  2. Daarna volgt een geautomatiseerde controle.

Dan zijn er nog enkele mogelijkheden:

  • De aanvraag wordt uitgeworpen worden, waarna aanvullende informatie gevraagd wordt.
  • De aanvraag  gaat naar de zogenaamde ‘green lane’. Dan zijn er nog twee opties:
    • de aanvraag wordt toegekend;
    • de aanvraag komt in een steekproef en wordt volledig gecontroleerd, mede op basis van nader aan te leveren documenten.

Met de nieuwe regeling voor de verdeling van subsidiegelden via voorschotten, zet VvE Belang zich in om de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen op een efficiënte en juiste manier uit te voeren. Het doel van de regeling is om huishoudens te ondersteunen bij de kosten van de energievoorziening via een blokaansluiting.

Vraag aan!

Aanvragen voor subsidie in het kader van de Tijdelijke Tegemoetkoming voor Blokaansluitingen kunnen tot en met september worden ingediend. We raden u aan niet te lang te wachten met uw aanvraag om vervelende verrassingen te voorkómen. Aanvragen van uw subsidie kan via deze pagina.

Vragen over de TTB?

Heeft u vragen over de subsidieregeling? Bekijk de meest gestelde vragen en antwoord op onze FAQ-pagina. Komt u er nog steeds niet uit? Stuur dan een mail naar ttb@vvebelang.nl

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox