24 - 04 - 23

De subsidie TTB is een forse klus voor de VvE

Vanaf 25 april a.s. kunt u subsidie aanvragen in het kader van de Regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB). Aan de subsidie zijn nogal wat voorwaarden verbonden. U kunt hier het webinar terugkijken dat VvE Belang op 19 april jl. aan dit onderwerp heeft gewijd. Tip: schakel VvE Belang in om de subsidie aan te vragen!

Met deze subsidie wordt een tegemoetkoming geboden voor de hoge energieprijzen van bewoners achter een blokaansluiting, die niet onder werking van het ‘reguliere prijsplafond’ vallen.

De subsidie kan formeel alleen aangevraagd worden door de (rechts)persoon die contracthouder is van het energiecontract met het energiebedrijf. Dit geldt zowel voor warmte (gas en warmte) en elektriciteit. De feitelijke aanvraag van de subsidie kan worden uitbesteed aan een derde partij, zoals een VvE-beheerder of bijvoorbeeld VvE Belang. Dat gebeurt op basis van een overeenkomst of een machtiging.

TTB aanvragen via de ‘bulk’-aanpak

Het aanvragen van de subsidie gaat gepaard met het aanleveren (en uploaden) van een groot aantal gegevens en documenten. VvE Belang kan deze forse klus alleen voor aangeslotenen klaren door gebruik te maken van de ‘bulk’-aanpak. Dat mag VvE belang doen omdat ze betrokken was bij de totstandkoming van de regeling.

Meld u hier aan om VvE Belang uw aanvraag te laten verzorgen.

Hoeveel subsidie krijg ik?

Onder de TTB krijgen de VvE het geld overgemaakt op hun rekening. Dit gebeurt in principe in twee termijnen voor het hele jaar. Het kabinet heeft forfaitaire bedragen vastgesteld.

  • Gas en warmte: € 786,45 per zelfstandige wooneenheid voor het eerste halfjaar; € 276,76 per zelfstandige wooneenheid voor het tweede halfjaar, tenzij de energieprijs hoger is dan in januari 2023. Dan gaat men uit het van de hogere energieprijs en zal de subsidie ook hoger zijn.
  • Elektra: € 351,13 per zelfstandige wooneenheid voor het eerste halfjaar; € 183,92 per zelfstandige wooneenheid voor het tweede halfjaar, tenzij de stroomprijs hoger is dan in januari 2023. Dan gaat men uit het van de hogere energieprijs en zal de subsidie ook hoger zijn.
  • Energiekosten 2022: € 380,-. Om de tegemoetkoming van 2022, zijnde tweemaal €190,- voor november en december 2022, ook aan de huishoudens achter blokaansluitingen toe te laten komen, wordt het bedrag voor het eerste half jaar voor elektra  verhoogd met € 380,-.

Meer informatie?

In de mei-editie van VvE Magazine lezen aangeslotenen van VvE Belang veel meer informatie over de TTB.

Met VvE-Plus ontvangt het voltallig bestuur het VvE Magazine. Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie over de regeling vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox