27 - 03 - 24

Gratis SPOR-webinar op 9 april a.s.

Wilt u als VvE of woonvereniging uw woningen verduurzamen en dit mogelijk samendoen met andere woningeigenaren? Met de Subsidieregeling procesondersteuning opschaling renovatieprojecten (SPOR) kunt u een procesondersteuner inhuren die een verduurzamingsplan schrijft.

Een gebouw verduurzamen is duur. Samen doen kan lonend zijn: u deelt de kosten van procesbegeleiding. Tijdens het GRATIS webinar op dinsdag 9 april van 13.00 tot 14.00 uur krijgt u informatie over de voorwaarden van de regeling. Én over het aanvraagproces en de voordelen van de opschaling van renovatieprojecten.

Tijdens het webinar deelt een aanvrager van de SPOR de ervaringen die zijn opgedaan met het opschalen van een renovatieproject en de aanvraag van de SPOR.

Programma

  • Iris van der Doelen, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, licht het overheidsbeleid toe.
  • Constan Custers, RVO, staat stil bij de inhoud van de regeling.
  • Een aanvrager deelt de persoonlijke ervaring met de SPOR.

Tijdens het webinar kunt u via de chat vragen stellen aan deze sprekers.

Aanmelden of meer weten?

Meer informatie over het webinar of aanmelden? U vindt alle informatie terug op de website van het RVO (klik hier)
Hebt u vragen over het webinar of over de regeling? Stel uw vraag via spor@rvo.nl.