23 - 04 - 24

Zijn uw laadpalen goed verzekerd?

Zijn er in uw gebouw eigenaars die een elektrische auto willen kopen? Dan vragen ze wellicht om een laadpaal in de eigen parkeergarage van de VvE. Dat brengt risico’s met zich mee. Met de nodige informatie kunt u die risico’s zo veel mogelijk beperken.

De laadpalen zijn niet het enige probleem. Het gaat ook om de elektrische auto’s en het brandverloop. Er wordt steeds meer plastic gebruikt in auto’s. En ze worden ook steeds groter, dus ze staan dichter op elkaar in de parkeergarage. De kans dat een brand zich uitbreidt naar andere auto’s is dus groter geworden. De batterijpakketten van elektrische auto’s hebben meer ontstekingsrisico, en deze branden zijn moeilijk te blussen.

Op 1 januari 2024 zijn de regels aangescherpt

Uw VvE heeft er ongetwijfeld al meer over gehoord en gelezen. Op 1 januari is de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van kracht geworden. Daar volgen verplichtingen uit. In dit artikel leest u over de gevolgen voor laadpunten voor elektrische auto’s.

Risico’s van laadpalen

De laadpalen zelf zijn niet het probleem. Het gaat om de elektrische auto’s. Als de lithium-batterijen beschadigd raken, kunnen ze in brand vliegen. Zo’n brand is moeilijk te blussen. En doordat de brand snel uitslaat en fel is, kan de brandweer in een parkeergarage vaak moeilijk bij de auto komen. Een beschadiging kan al gebeuren doordat de bestuurder te hard over een heuvel rijdt. Ook als er brand ontstaat in de buurt van een elektrische auto kan dit problemen opleveren. Vat de elektrische auto vlam? Dan is heel lang koelen noodzakelijk. Het liefst door de batterij minimaal 24 uur onder te dompelen in water. Anders laait de brand zo weer op.

[Tekst gaat verder onder de afbeelding]

Laadpaal

 

Tips

Hieronder volgt een aantal tips om brand te voorkomen en/of de schade te beperken

 1. Laat een gecertificeerde installateur de laadpalen en bekabeling plaatsen
  Vraag ook of de installateur de stroomvoorziening wil controleren. Deze controle staat beschreven in de NEN 1010. Misschien zijn er aanpassingen nodig. En vraag een ondertekend opleverdocument en bewaar dit goed. Plan meteen de controles van de installatie in.
 2. Zorg voor een brandmeldinstallatie met doormelding naar hulpdiensten
  Als er brand ontstaat, moeten brandweer en andere hulpdiensten zo snel mogelijk ter plaatse zijn. Rook- en koolmonoxidemelders zijn daarom absoluut een vereiste in uw parkeergarage. Plaats een brandmeldinstallatie met doormelding zodat ook ’s nachts de hulpdiensten snel ter plaatse zijn.
 3. Bescherm uw laadpalen en oplaadkabels tegen beschadiging
  Laadpalen en –kabels raken makkelijk beschadigd. Zorg ervoor dat de installatie goed beschermd is, en laat de kabels regelmatig controleren. Regel de plaatsing en het beheer centraal, dus als VvE.
 4. Breng de brandveiligheidsmaatregelen in beeld
  Check ook de status van de voorzieningen die er al zijn. Voldoet bijvoorbeeld de brandcompartimentering nog?
 5. Houd beschadigde elektrische auto’s buiten de deur
  Is een elektrische auto beschadigd? Parkeer deze dan buiten het gebouw, bij voorkeur op minstens  10 meter afstand van het gebouw. Zo vermindert u het risico op brand.
 6. Zorg voor een hoofschakelaar
  Met een hoofdschakelaar op een goed bereikbare plek kunt u de stroom naar alle laadpalen uitschakelen.

Verplichtingen voor VvE’s

Er moet een centraal afschakelpunt zijn waarmee de brandweer de laadpalen handmatig kan uitzetten. Of automatisch door het brandalarm.

 • Het gebruik van mode 3- of 4-laadpalen is verplicht. Er is dan communicatie tussen de auto en de lader. Pas als er geschikte laadstroom is bepaald door de auto en de laadpaal wordt er spanning op het stopcontact gezet.
 • Duidelijke signalering is verplicht, bijvoorbeeld bij het centraal afschakelpunt. Zo weet de brandweer waar de parkeerplaatsen voor elektrische auto’s zijn.

Zorg voor een goede verzekering

De opstalverzekering van uw VvE is in geval van een brand erg belangrijk. Controleer dus goed hoe schade door brand in een elektrische auto of laadpaal in uw parkeergarage bij uw verzekering gedekt is. En wat zijn de eisen? Steeds meer verzekeraars eisen een periodieke keuring van de elektrische installatie. Dat is de SCIOS Scope 10 keuring. Informeer voor de zekerheid bij uw verzekeraar hoe het zit. Dan weet u waar u aan toe bent als het een keer zo ver komt. En staat u niet voor verrassingen.

Centraal Beheer staat u terzijde

De VvE-specialisten van Centraal Beheer weten alles van VvE-verzekeringen; ook als het gaat om laadpalen. Ze zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur op (055) 579 8115 of kijk op centraalbeheer.nl/vve.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox