19 - 12 - 22

Prijsplafond ook voor blokaansluitingen

Goed nieuws voor appartementseigenaars die in een complex wonen met blokverwarming of een andere collectieve warmte- en/of energievoorziening: ook voor hen komt er in 2023 een tegemoetkoming in de energiekosten vergelijkbaar aan het prijsplafond. VvE Belang heeft – samen met beheerdersorganisatie VGM NL - sinds Prinsjesdag hard gevochten voor een regeling.

De tegemoetkoming in het kader van de RttB (Regeling tijdelijke tegemoetkoming Blokaansluiting) zal vergelijkbaar zijn met de financiële bijdrage via het prijsplafond en de 190 euro die huishoudens in november en december hebben ontvangen.

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie heeft dat vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld.

Voor ca. 700.000 huishoudens

De subsidieregeling gaat gelden voor zo’n 700.000 huishoudens. In complexen met bijvoorbeeld blokverwarming of een collectieve elektriciteitsmeter is maar één aansluiting voor het hele gebouw. Daardoor zouden de bewoners geen profijt hebben van het prijsplafond. De precieze hoogte van de tegemoetkoming is nog niet bekend. VvE Belang en VGM NL gaan dus door met de belangenbehartiging, zodat er een optimale regeling komt voor alle betrokken huishoudens.

RttB

De Regeling tijdelijke tegemoetkoming Blokaansluiting is een subsidieregeling die ziet op een compensatie voor blokaansluitingen op warmte, gas en elektriciteit van wooneenheden. De regeling zal waarschijnlijk niet gaan gelden voor heel kleine VvE’s (minder dan drie wooneenheden) omdat de eigenaars volgens de minister wél profijt hebben van het prijsplafond.

Bij de tegemoetkoming wordt – net als bij het prijsplafond – niet gekeken naar het verbruik. De regeling zal werken met forfaitaire bedragen, oftewel vooraf vastgestelde uniforme bedragen per wooneenheid en energiesoort.

De uitbetaling zal plaatsvinden in twee termijnen. De eerste termijn in de eerste helft van 2023, berekend op basis van de actuele energieprijzen begin 2023, en de tweede termijn in de tweede helft van 2023, berekend op basis van de actuele energieprijzen op dat moment.

De Belastingdienst gaat de subsidieregeling uitvoeren. VvE’s moeten zelf de tegemoetkoming aanvragen. In veel gevallen zal de beheerder die taak op zich moeten nemen.

Nog veel vragen

VvE Belang en VGM NL hebben nog veel vragen over de wijze waarop de regeling wordt uitgevoerd. De minister heeft ook aangegeven dat de regeling nog nader wordt uitgewerkt.

De brief van de minister aan de Tweede Kamer vindt u hier.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox